Blockchain technologia przyszłości construir una granja de servidores de bitcoin

Październik, 2008 rok. Naukowiec (lub grupa naukowców, matematyków, kryptografów) ukrywający się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto ogłasza Powstaje bitcoin – kryptowaluta, którą obrót jest możliwy bez pośrednictwa instytucji finansowych. Blockchain jako tecnologia i platforma transakcyjna

U podstaw tej idei leży blockchain, czyli łańcuch bloków służący do przesyłania i przechowywania informacji na temat transakcji zawieranych w sieci. Innymi słowy, blockchain to rozproszona baza danych, która utrzymuje stale rosnącą listę rekordów, zwanych blokami. Jeden blok zawiera informacje o konkretnej liczbie dokonanych transakcji, un kiedy jest już dostatzznie nasycony – tworzy się kolejny. Tak powstają łańcuchy bloków, które przechowywane są w rozproszonej, zdecentralizowanej sieci. Niesie to za sobą następujące korzyści:

La Cámara de Comercio Digital (amerykańska grupa interesu promująca elektroniczną walutę), la Cámara de Comercio Digital, la tecla de la tecla, la tecla de la tecla, la tecla de la tecla, la tecla de la tecla, la tecla del sistema, la tecla del sistema, la tecla del sistema, la tecla del sistema, la tecla del sistema, la tecla del sistema, la tecla del sistema, la tecla del sistema, la tecla del sistema, la tecla del sistema, la tecla del sistema. skupiająca się na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia konferencji). Celem warsztatów było wypracowanie pomysłu na to, w jaki sposób blockchain można wykorzystać hacer sprostania wyzwaniom związanym z zarządzaniem w ochronie zdrowia, takim jak prywatność, bezpieczeństwo i możliwości rozwoju. Była a pierwsza tego typu konferencja prowadzona przez podmiot rządowy. W ubiegłym roku Servicio Postal de los Estados Unidos de América badania maj nace na celu lepsze zrozumienie tecnologii blockchain i zidentyfikowanie potencjalnych obszarów, w których można ją wykorzystać.

Na początku 2017 r. McKinsey & Empresa, globalna firma zajmująca się doradztwem strategicznym dla rządów i organizacji pozarządowych, przedstawiła raport dotyczący technologii cadena de bloques. Zbadano ponad 200 firm i odkryto, że co najmniej 80 z nich ma możliwości zastosowania tecnologii blockchain, a prawie jedna czwarta z nich to organizacje z branży ubezpieczeniowej oraz sektora usług płatniczych (13 procent). Ogólnie rzecz biorąc, firmy z sektora usług finansowych stanowił 50% takich przedsiębiorstw. Czy a już rzeczywistość?

Eksperci przewidują, ¿e blockchain umożliwi firmom prowadzenie działalności tylko za pomocą algorytmów, sztucznej inteligencji oraz śledzenia i zarządzania urządzeniami IOT (Internetu Rzeczy). Blockchain to księga rachunkowa zaszyfrowanych transakcji odbywających się między nią a innymi urządzeniami, usługami internetowymi i użytkownikami. Zapewnia również możliwość śledzenia historii danego urządzenia. Wyobraźmy sobie, że inteligentne urządzenia komunikują się ze sobą i ustalają priorytety w taki sposób, aby działały w jak najbardziej dogodnym czas de las partes de las partes de animales de la India.

Potencjalne zastosowania i zalety blockchain s pozornie nieograniczone, ale jak w przypadku każdej technologii istnieją pewne wady i pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Jedn z głównych wad jest to ,¿e blockchain do uruchomienia wymaga stałej mocy z kilku źródeł. Oznacza to wciąż ograniczoną przepustowość systemu. Natomiast w sektorze finansowym nadal występują niepewności co do sposobu regulowania i akceptowania polityki w zakresie blockchain.

banner