Blockchain. Nowa rewolucja puka do naszych drzwi. ¿Cómo compro bitcoins en Irlanda?

Blockchain a jeden z najpopularniejszych typów technologii określanej mianem Distributed Ledger Technology (DLT). Istnieje wiele projektów skupionych wokół różnych obszarów związanych z blockchainem. Projekty te dostarczają programistom narzędzi, gotowych bloków i całych „frameworków”, które są wykorzystywane do budowania zdecentralizowanych aplikacji. Diez ekosystem projektów i narzędzi może nie jest jeszcze aż tak ogromny jak w przypadku środowisk big data, ale rośnie w dość imponującym tempie. Oto kilka przykładów takich projektów:

Podpis kryptograficzny jest unikalny dla danych, dla których został wygenerowany. Inaczej mówiąc, przy założeniu wykorzystania tego samego algorytmu „haszującego” (np. SHA256) niezależne systemy zawsze wygenerują taką samą wartość klucza dla tego samego zestawu danych. Zmiana danych w jakimkolwiek bloku spowoduje, ¿z zmieni się podpis tego bloku. Klucze hash przestaną się zgadzać. Zerwany zostanie konsensus pomiędzy węzłami w sieci, un wszyscy uczestnicy sieci zostaną poinformowani o zmianie. A właśnie w oparciu o ten mechanizm technologia blockchain jest w stanie zagwarantować niezmienność danych przechowywanych w blokach łańcucha. Nie uda się zhakować łańcucha, dopóki ktoś nie przejmie większości mocy obliczeniowej w sieci. I o ile w przypadku dużych sieci jest to raczej niemożliwe (nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia), to już dla sieci z relatywnie niewielką ilością węzłów może okazać siesta.

Tym samym dochodzimy do kolejnej różnicy pomiędzy blockchainem a bazą danych. Blockchain jest siecią rozproszoną bardzo podobną do sieci peer-to-peer. Baza danych ma charakter scentralizowany i ma swojego administratora i właściciela. Jej właścicielem jest na przykład firma albo instytucja zaufania publicznego, która między innymi swoim autorytetem potwierdza poprawność transakcji wykonywanych w bazie danych. W przypadku blockchaina, to jego bloki pełnią funkcję notariusza, a dzięki kryptografii, algorytmom matematycznym oraz teorii gier, w blockchainie nie ma konieczności powoływania centralnego kontrolera. Dla przykładu, sieci Ethereum i Bitcoin nie mają administratora. Każdy uczestnik tych sieci ma takie same uprawnienia.

I został nam jeszcze na koniec smart kontrakt. W smart kontrakcie za pomocą funkcji pisanych w języku podobnym do Java Script opisujemy logikę biznesową procesu, który chcemy zaimplementować za pomocą technologii blockchain. Funkcja opisana w kontrakcie jest wykonywana w przypadku, gdy spełnione zostaną zapisane w nim warunki. Na przykład, należy wykonać określoną transakcję, jeżeli spełniony zostanie dany benchmark finansowy. Jak działa blockchain?

A to zależy od projektu. Inaczej będzie działać sieć zbudowana w oparciu o projekt Ethereum. A inaczej ta, która funkcjonuje na bazie projektu Hyperledger. I ponieważ inicjatyw związanych z blockchainem jest bardzo dużo, a ja nie mam zamiaru pisać ten ten doktoratu (przynajmniej na razie), dlatego dalej skupię się na tych dwóch przykładach implementacji.

W Hyperledger istnieje pojęcie kanałów. Tymi kanałami wysyłane s informacje na temat transakcji tylko do zainteresowanych podmiotów. Możesz skorzystać z tej funkcji, jeżeli transakcja jest poufna i nie chcesz, aby wszyscy w sieci znali jej szczegóły. Complementos informativos wymieniany jest pomiędzy uczestnikami transakcji. Haga pozostałych uczestników sieci wysyłasz tyko metadane, które reprezentują tę transakcję. Wszyscy wiedzą, że transakcja miała miejsce, ale tylko jej uczestnicy znają szczegóły. Dla porównania, w sieci Bitcoin wszystkie transakcje są publicznie dostępne i audytowalne.

Casey Kuhlman, który jest członkiem obydwu tych projektów, powiedział kiedyś, że Empresa Ethereum jest postrzegane bardziej jako ciało określające standardy, podczas gdy Hyperléger jestz jcz kcncz en la parte superior de la familia Decyzja, który typ implementacji blockchaina wybrać tak naprawdę będzie w dużej mierze zależeć od potrzeb i wymagań związanych z procesem biznesowym, który chcemy zaimplementować, korzystając z tej technologii.

A teraz wersja z blockchainem. W smart kontrakcie definiujemy logikę biznesową procesu. Może to wygl nadać na przykład w ten sposób: jeżeli zapłata z konta importera wpłynęła na konto eksportera, wynajmij firmę transportową, która wyśle ​​towar z Azji do Europy. Poszczególne transakcje dopisywane są do rejestru (do łańcucha bloków). Información sobre la propagación de la propaganda y la secuencia de wszystkich zainteresowanych. Rolę notariusza pełnią bloki w łańcuchu. Nie ma konieczności udziału w transakcji centralnego podmiotu kontrolnego. I to wszystko zautomatyzowane i działające w oparciu o proste zasady logiki zapisanej w smart kontraktach (logiki typu si entonces):

Tyle zmian w procesach. A to tylko jedna prosta transakcja zakupu i dostawy towaru. Pytanie, czy po tylu latach przyzwyczajeń, jesteśmy w stanie wyrzucić je do kosza i zacząć prowadzić nasze biznesy „nieco” inaczej. Myślę, że Jeżeli tylko BEDA staly za TYM oszczędności (które zwiększą Nasza konkurencyjność na rynku) inne lub wymierne korzyści, JAK takie na Example poprawa płynności finansowej, a KROK po kroku, powolutku będziemy zmierzać w kierunku coraz szerszego wykorzystania technologii blockchain.

banner