Blockchain, Internet rzeczy i bezpieczeństwo – El puerto Ethernet de Intel no funciona

Problemy z bezpieczeństwem Internetu rzeczy może rozwiązać technologia blockchain. Ta rewolucyjna technologia jest czymś w rodzaju współdzielonego rejestru, określanego również mianem rejestru rozproszonego. Najbardziej znana jest prawdopodobnie z tego, że stanowi fundament kryptowaluty Bitcoin. Tecnología blockchain automatycznie przechowuje dane w wielu lokalizacjach, un nie w jednym centralnym repozytorium, dzięki czemu są one bezpieczniejsze.

Efektem połączenia tych dwóch wpływowych trendów technologicznych jest Internet rzeczy oparty na technologii blockchain (ang. Blockchain Internet of Things – BIoT, choć skrót BIoT oznaczał wcześniej Construyendo el Internet de las cosas, czyli technologieanzina.com Osadzenie urządzeń IoT na fundamencie technologii cadena de bloques obniża ryzyko ataków hakerskich poprzez zmniejszenie liczby potencjalnych miejsc włamania. Likwidując centralne repozytorium w sieciach Internetu rzeczy, technologia cadena de bloques umożliwiłaby tym sieciom autoochronę. Urządzenia Internetu rzeczy znajdujące się wspólnej grupie mogłyby automatycznie przestać działać lub powiadomić u vas a v. W znacznym stopniu obniżyłoby to ryzyko przejęcia urządzeń Internetu rzeczy przez hakerów.

Oprócz obniżenia liczby potencjalnych punktów dostępu dla hakerów BIoT zapewnia również niemożliwy do zakwestionowania i zmodyfikowania rejestr, który ułatwia śledzenie wszystkiego, co zpzp Wykorzystanie szyfrowania i rozproszonego zapisu uniemożliwia ludziom modyfikowanie rejestru, co oznacza, że ​​technologia ta rest stworzona dla firma zajmujących się finansami, audytem lub śledzeniem łacaka. Ze względu na dużą przejrzystość tecnologia blockchain jest również idealnym rozwiązaniem zawierania inteligentnych umów, które mogą zostać automatycznie wykonane, gdy tylko zostaną spełnione spyłnione spilla ś one zostanie doręczona przesyłka. Technologię tę można też wykorzystać w inteligentnych miastach do zabezpieczania urządzeń, np. podłączonych do sieci latarni ulicznych.

Rozwojowi technologii blockchain dla firm poświęcono już szereg inicjatyw. Firma Intel oferuje sprzęt obsługujący technologię technchain blockchain, a poza tym w ramach stowarzyszenia Enterprise Ethereum Alliance * (EEA) nawiązała współpracę ze spółkami JP Morgan *, Microsoft * i dziesiątkaminynych firmes. Celem stowarzyszenia jest opracowanie standardów i technologii, które ułatwią przedsiębiorstwom korzystanie z Ethereum *, plataformas y plataformas tecnológicas cadena de bloques i umożliwiającej firmom korzystanie z inteligentnych umów.

W 2016 roku firma Intel w ramach projektu Hyperledger * opracowała platformę rozproszonego rejestru o nazwie Sawtooth Lake *. Projekt ten, zapoczątkowany przez fundację Linux Foundation *, jest wspólnym przedsięwzięciem na rzecz rozwoju technologii cadena de bloques w biznesie. Jednym z kluczowych elementów inicjatywy jest nowa platforma modułowa Hyperledger Sawtooth *, wyposażona w technologie Intel, która służy do tworzenia, wdrażania i uruchamiania rozproszonych rejestrów opartych na technologii cadena de bloques.

„Firma Intel pragnie przyspieszyć wdrażanie technologii cadena de bloques poprzez współpracę z czołowymi liderami branży, takimi jak Hyperledger i fundacja Linux Foundation ”- powiedział Rick Echevarria, wiceprezes działu oprogramowania i usług oraz dyrektor generalny oddziału zabezpieczzez zinzuchi zuena ziuchi zuuchi esti zuuchi esti zugan ziuchi esti zuuchi esti zugan ziuchi esti zuqiqi esti zuqiqi esti zuqiqi esti zuqiqi esti zugazi esti zuqiqi esti zuqiqi esti zugazi esti zuqiqi esti zuqiqi esti zuqiqi esti zugazi zabi avi „Jesteśmy dumni z naszego wkładu oraz z postęp re

Podczas gdy technologie Intel pomagają firmom przygotować się na rewolucję związaną z technologią cadena de bloques, możliwe, że w niedalekiej przyszłości pojawi się więcej firm oferujących oparte na niej interfejsy API (interfejsy programowania aplikacji). Dzięki zaprojektowanym dla programistów interfejsom API firmy mogą skupić si se unen doskonaleniu swoich usług, nie tracąc czasu na budowanie wspierających te usługi technologii. Korzystając z interfejsów API oplayych na technologii blockchain, firmy mogą zapewnić bezpieczeństwo swoich systemów Internetz rzeczy.

W 2018 roku i kolejnych latach bezpieczeństwo Internetu rzeczy będzie głównym przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstw. Mi nombre Firmy Gartner światowe wydatki na bezpiecze Połączenie technologii cadena de bloques z Internetz rzeczy mogłoby umożliwić temu drugiemu pełne wykorzystanie swojego potencjału dzięki zminimalizowaniu nieodłącznych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Para zaś pozwoliłoby organizacjom na opracowywanie nowych, innowacyjnych modeli biznesowych.

banner