Biuletyn Informacji Publicznej – UG Lisków Biblioteka Publiczna 1 litecoin to gbp

Rozwój inicjatyw lokalnych- to jeden z niewielu programów, którego celem było wyrównanie dysproporcji w dostępie do dóbr kultury między wsią a miastem. Komputeryzacja biblioteki umożliwiła tworzenie bazy danych, katalogów, rekordów bibliotecznych. Cały ten proces pozwoli na zbudowanie automatycznej wypożyczalni, która ułatwi odszukanie odpowiedniej informacji, siedząc w jednym miejscu. Co więcej, zaletą systemu komputerowego SOWA jest to, że składa się z modułów i pozostaje jednolitą

Całością dzięki ich integracji, która zapewnia przepływ danych pomiędzy modułami. Zatem wszystkie dane wprowadzone w jednym miejscu systemu są natychmiast dostępne tam, gdzie użytkownik w danej chwili ich potrzebuje. Warto nadmienić, że IFLA w swoim Manifeście postuluje stopniowe przekształcanie biblioteki publicznej w ośrodek informacji udostępniający użtkownikom różnorodną wiedzę i informację. W świecie nauki i szybkiego postępu dla użytkowników biblioteki najważniejsza jest szybkość

Jest nam wszystkim bardzo miło, że taka mała biblioteka w Liskowie znalazła się na liście nagrodzonych beneficjentów i możże z dumą propagować formułę: „Zrealizowano przy pomocy finansow yu iva ied Información de contacto de la fuente de datos de Ministra Kultury s stopniowo reklamowane. Na stronie internetowej Urzędu Gminy; tj.www.liskow.pl już można o nich przeczytać.

Zgodnie z założeniem Ministerstwa Kultury, że głównym celem ww. priorytetu jest „wyrównanie poziomu w dostępności do zbiorów bibliotecznych na terenach wiejskich […]” dla Gminnej Biblioteki Publicznej wiskowie została przyznana kwota 8.790,00 notificarlo en nuestro correo electrónico. W ramach programu zostały zakupione 344 pozycje, w tym: 140 książek dla dorosłych, 103 książki dla dzieci i młodzieży oraz 101 pozycji z zakresu literatury popularno- naukowej. Wśród zakupionych nowości polecamy

– „Polska w starej fotografii”, w której na stronie 76 znajduje się rzadko spotykana fotografia o następującym tytule: W Liskowie, w Ziemi Kaliskiej, po niedzielnej mszy odbywa się pod kościołłka Kobiety w ludowych strojach, wspaniałych czepcach przypominających fantastyczne kwiaty, mężczyźni w garniturach, zatrzymani w czasie w 1937 roku, dotrwali na fotografii,

Z ww. programu biblioteka otrzymała 3 komputery PC, por zapewnić jak najszerszej grupie społeczności lokalnej powszechny i ​​bezpłatny dostęp do Internetu w celach edukacyjnych i informacyjnych. Wyposażenie biblioteki w Czytelnię Internetową zmieniło oblicze biblioteki publicznej oraz dało szansęne przywrócenie pierwotnej, oświeceniowej roli miejsca kojarzonego z wiedzą, informacji i postcarepip i. Gwałtowny wzrost liczby osób uczących się

i podnoszących swoje kwalifikacje, stał się wyzwaniem dla bibliotekarzy. Aby sprostać potrzebom współczesnego społeczeństwa coraz bardziej wspomagamy ich literaturą fachową, serwisem informacyjno- edukacyjnym, doświadczeniem i umiejętnościaśi. Dzięki temu tysiące młodych ludzi ma możliwość dotarcia do wiedzy często dotychczas niedostępnej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Liskowie zorganizowała w ciągu roku spotkania literackie. Każde ze spotkań miało inny charakter ze względu na rodzaj literatury reprezentowany przez autorów. Bardzo radosna poezja Krzysztofa Świątkowskiego spotkała się z najmłodszymi słuchaczami ze Szkół Podstawowych w Ciepielewie i w Trzebieniach. Na wszystkich spotkaniach autor rymował swoje utwory, czytał i recytował zabawne wierszyki, które szybko wpadały w ucho, śmieszyły i bawiły słuchaczy. Czasami

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu też miały możliwość uczestniczenia w spotkaniu autorskim z Panem Stanisławem Szponderem, który niegdyś leczył dzieci w szpitalu przy ul. Toruńskiej. Obecnie praktykuje twórczość literacką dla najmłodszych. Dzieci z uśmiechniętymi buziami słuchały o przygodach Kropki wykonaniu samego autora. Niespodzianką pozostawioną na koniec spotkania był prawdziwy Orden Uśmiechu, który przywiózł ze sobą autor, por pokazać go wszystkim dzieciom. Podobne

Na szczególną uwagę zasłużyło spotkanie, którego gościem był Jan Paweł Krasnodębski z Katowic. Twórca obecny w polskiej literaturze od ponad dwudziestu lat, bardzo wyczulony na przemiany obyczajowe zachodzące w naszej kulturze i rodzące się w niej konflikty. Przyjechał do Liskowa nie tylko po, a la par, a la vez, a la mañana, a la mañana, a la mañana, a la mañana, al resto, a la mañana, a la mañana, al resto, a la izquierda. potrzebują. Poeta bardzo szybko znalazł wspólny język z młodzieżą, przedstawił im swój dorobek twórczy, opowiedział o drodze, którą musiał przebyć, por móc przekazywać własne doznania. Przewodnim tematem spotkania była, niezwykle ważna z powodów społecznych powieść „Stokrotka”, zalecana młodzieży od lat 14- tu, terapeutom, pedagogom i rodzicom. Bohaterem książki jest dziewczyna- narkomanka, która nieoczekiwanie zderza się z przeciwnościami losu, powoli pogrąża się w nałogu, próbuje walczyć z nim ……

Uczestnictwo młodzieży z Liskowa w Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Stefana Gillera w szybkim tempie się rozrasta i powoli zapisuje w historii tego konkursu. Na dodatek nasi uczniowie mają szczęście zdobywać wysokie noty, za które są obdarowywani cennymi nagrodami i dyplomami. Z roku na rok, poziom konkursu wzrasta, pojawiają się świeże i nowe interpretacje utworów poetyckich epigona polskiego romantyzmu- Stefana z Opatówka. W III edycji konkursu laureatami zostali: w kategorii szkół ponad gimnazjalnych I miejsce zdobyła Edyta Cłapka, a wyróżnienie otrzymała Daria Roszak. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w IV edycji tego konkursu, która odbędzie się w kwietniu 2006r.

banner