Bitcoin a PIT – jak sporządzić zeznanie roczne – Blog księgowy inFakt.pl plantilla de sitio web de bitcoin gratis

Bitcoin oraz inne kryptowaluty mogą zostać nabyte na jednej z wielu giełd internetowych lub mogą zostać wydobyte przy zastosowaniu tzw. “koparek do kryptowalut”. Na samym początku warto zaznaczyć, że kryptowaluty były przedmiotem różnych indywidualnych często odmiennych interpretacji podatkowych. Brak uregulowania tych transakcji w ustawie o podatku dochodowym może przysporzyć problemów w sporządzaniu zeznania rocznego. Obowiązki związane z rozliczeniem rocznym przychodów związanych z kryptowalutami będzie uzależnione od tego czy transakcje zostały dokonane przez osobę fizyczną, która nie posiada działalności gospodarczej lub przez osobę fizyczną dokonującą transakcji w zakresie swojej działalności. Czym jest bitcoin może się dowiedzieć z tego artykułu.

Osoby fizyczne za, których zaliczki na podatek dochodowy wynikający z umów o pracę lub umów cywilnoprawnych rozliczają płatnicy składek pozas de los animales de América del Norte de los Estados Unidos de América del Norte de los EE. UU. Diríjase a najbardziej powszechna deklaracja, którą podatnik sporządza w oparciu o przesłany przez płatnika druk PIT-11. Natomiast w przypadku gdy podatnicy w roku podatkowym otrzymywali również przychody ze sprzedaży kryptowalut będą miały obowiązek dokonania rozliczenia rocznego na formularzu PIT-36 ujmując oddzielnie przychody np. z umowy o pracę oraz przychody związane z handlem wirtualną walutą.

Uwzględnienie przychodów z kryptowalut w zeznaniu rocznym będzie uzależnione od momentu powstania obowiązku podatkowego. Dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za momento obowizku podatkowego związanego z spekulacją na giełdach, uważa się dzień w którym bitcoin lub inna kryptowaluta została zamieniona na walutę fiducjarną (tradycyjną). Przychody z handlu kryptowalutami będą stanowiły przychody z prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo warto zaznaczyć, że dla transakcji związanych z wirtualną walutą nie będą miały zastosowania 50% koszty uzyskania przychodów związane z przeniesieniem praw autorskich. Przykład 1

W Grudniu osoba fizyczna z powyższego przykładu dokonała sprzedaż połowy zgromadzonych środków. Na ostatni dzień grudnia na rachunku bitcoin pozostało 0.05 BTC oraz dokonano wypłaty 4 500 zł. W deklaracji PIT-36 w części D.1 wiersz 7 w polu 74, osoba fizyczna powinna ująć przychód ze sprzedaży kryptowalut. W polu 75 powinna wykazać 50% poniesionych kosztów na nabycia kryptowaluty (1500 zł), dochód do opodatkowania wyniesie 3000 zł. Dodatkowo w deklaracji za rok podatkowy, w którym osoba fizyczna dokona sprzedaży pozostałej części bitcoina, będzie miała prawo do odliczenia pozostałej części wydatków poniesionych na nabycie kryptowaluty. Bitcoin a PIT w działalności gospodarczej

Przedsiębiorca rozliczający handel kryptowalutami w działalności powinien posiadać kod PKD 64.19.Z. Transakcje związane z kryptowalutami w ramach tej działalności nie będą także stanowiły odrębnego źródła przychodów. Uzyskany przychód przedsiębiorca opodatkowuje na podstawie wybranej formy opodatkowania działalności. W przypadku obrotu kryptowalutami przedsiębiorca może wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych (18% / 32%) lub podatkiem liniowym (19%). W odróżnieniu do osoby fizycznej nieprowadzącej działnności gospodarczej, przedsiębiorca ma aw o o

Rozliczając przychody z działalności gospodarczej, przedsiębiorca wypełnia informacja o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT / B) następnie w zależności od wybranej formy opodatkowania dokonuje wypełnienia deklaracji PIT-36 w przypadku rozliczania sizá zuásadach ogólnych lub PIT-36L rozliczajzqi sevivi de la ciudad.

banner