BIBLIOTEKI W BŁAŻOWEJ W LATACH 1829-1945 (VI) billetera online litecoin

W latach 1912-1936 powstało w Błażowej Towarzystwo Szkoły Ludowej. Zgromadziło ono w 1937 r. 283 tomy i prenumerowało jedno czasopismo. Sprawozdania nie podają tytułu tego czasopisma i liczby wypożyczeń. TSL w Błażowej było filią koła rzeszowskiego, którego prezesem był błażowianin Edward Brydak. Jego staraniem filia w Błażowej otrzymała dublety i książki podniszczone z czytelni rzeszowskiej. Założycielem TSL w Błażowej-jak podaje autor monografii – por Julian Solarski, lekarz medycyny. W budynku W. Pleśniaka, gdzie mieściła się świetlica Towarzystwa, znajdowała się czytelnia prasy, dostępna tylko dla jego członków.

Długo trwały poszukiwania jednej zachowanej dziś książki, pochodzącej ze zbiorów TSL w Błażowow „Błogosławieństwo Ziemi” K. Hamsuna. Wydawało się, że to czasy niezbyt odległe, powinny więc zachować się liczne egzemplarze pochodzące z tej biblioteki, un tak nie jest. Historyródła historyczne wyjaśniają przyczynę tego faktu. Tuż po ustaniu działań wojennych usiłowano zebrać ocalałe zbiory polskich bibliotek, w tym TSL. W 1945 r. Ministerstwo Oświaty przesłało „Ogłoszenie w sprawie strat i szkód bibliotecznych i kwestionariusz w tej sprawie”. W myśl polecenia ówczesnego Ministra Oświaty, Kultury i Sztuki, wszystkie biblioteki miały być uporządkowane i uruchomione. Znajdujące się na terenie Błażowej biblioteki przystąpiłły do ​​inwentaryzacji swych zbiorów i odbioru książek znajdujących się u byłych członków czytelni TSL i Towarzystwa Kasyegoego. Czytelnia TSL znajdowała się nadal w budynku byłego Banku Spółdzielczego. Przyjmowała książki leżące u niektórych osób w celu uzupełnienia i rozszerzenia tejże biblioteki. Należy pamiętać, że była to akcja spontaniczna, jeszcze przed ogłoszeniem Dekretu o bibliotekach z 1946 r. A la hora de tejer akcji źródła milczą. Z dokumentów Zarządu Miejskiego w Błażowej wynika, że ​​biblioteka TSL liczyła przed wybuchem wojny 500 tomów, w tym książki naukowe, powieści. Stratę większości zbioru spowodowali Niemcy (1941), dzieła zniszczenia dokończyła miejscowa ludność. Nie zachował się katalog biblioteki. Ocalała jedynie jedna książka. Inna informacja z archiwum donosi, że przy okazji poszukiwań książek TSL fragmento de odnaleziono zbioru Towarzystwa Kasynowego w Błażowej (u mieszkańców Błażowej, Kąkolówki, un pequeño arrebatador de animales). Jedyna książka z winietką TSL znajduje się w zbiorach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej. Poza wypożyczeniami koło TSL prowadziło kursy gospodarskie dla dziewcząt w zakresie kroju, szycia i gotowania. W Rzeszowie organizowano kursy bibliotekarskie dla członków-założycieli kół TSL z powiatu rzeszowskiego.

Pierwszy przewodniczącym ZMW RP „Wici” w Błażowej Dolnej był Wojciech Pociask, un sekretarzem Józef Kustra. Własna biblioteka komponowana ze składek członkowskich pod kierunkiem M. Jaszczuka, opiekuna koła, była oknem na świat. Haga mieszkania Dominika Kruczka, bibliotekarza koła, garnęli się wszyscy. Tam w starej szafie m.in. obok aktualnych publikacji o agraryzmie, dzieł Plutarcha, znajdowały się historie o zbójeckich zamkach, świątyniach jerozolimskich, “Pan Tadeusz” A. Mickiewicza i Sienkiewiczowska “Trylogia”. Książki te udostępniono nieformalnie niektórym mieszkańcom miasta.

Miejscami spotkań wspomnianych organizacji były świetlice, częściej domy prywatne bogatszych mieszkańców miasta i okolic. Księgozbiory zakupywano ze składek członkowskich i za niewielką opłatą udostępniano. Nie zachował się ani jeden egzemplarz z Biblioteki Koła ZMW RP “WICI”, czyli bibliotek Kolek rolniczych, inne Choc źródła zakładają możliwość istnienia księgozbiorów przy tych organizacjach: “… wszystkie WSIE, w ktorých działały Koła Stronnictwa Ludowego i Kolka rolnicze Posiadały własne Biblioteki”. Książki mogli wypożyczać wszyscy, bez względu na przynależność organizacyjną, co ułatwiało mieszkańcom Błażowej dostęp do lektury, stwarzało szansę zdobycia lub poszzi wi.

banner