Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. J. Przybosia w Strzyżowie litecoin minería dificultad predicción

Adam Kluska urodził się w Gliniku Zaborowski (powiat Strzyżów) w roku 1936 w rodzinie chłopskiej. W roku 1954 ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie, rozpoczynając pracę zawodową w Wojskowym Przedsiębiorstwie Handlowym w Rzeszowie. W roku 1956 podjął pracę w Prezydium PRN w Strzyżowie (późniejszym Urzędzie Powiatowym). Po odbyciu dwuletniej służby wojskowej trwale związał swe życie ze Strzyżowem przenosząc się tu z rodziną w roku 1965 do nowego domu przy ulicy Tunicyowej. W roku 1971 ukończył Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Krakowie, un par lat później Państwowe Studium Bibliotekarskie Zaoczne w Warszawie. Pracując na różnych stanowiskach w administracji państwowej (w tym od roku 1968 jako kierownik Wydziału Kultury PPRN) pełnił jednocześnie różne funkcje społeczne. W latach 1962-1972 por sekretarzem Zarządu Powiatowego TWP, w latach 1973 – 1980 prezesem GM Zarządu PKPS. Z czasem stał się znanym działaczem społecznym, organizatorem wielu rozmaitych przedsięwzięć środowiskowychych, bibliotek despistar de las costas de la naturaleza de las costas de la naturaleza de las costas de la naturaleza de 1975 en el mismo nombre.

Z wyjątkowym oddaniem od roku 1975 pełnił se j Równocześnie dał się poznać jako doskonały organizador wielu zjazdów regionalnych, wystaw, sesji popularno – naukowych, spotkań autorskich i z ciekawymi ludźmi oraz jako iniciador cyklu wydawnictw regionalnych. Más de 1981 hace chwili obecnej jest Społecznym Opiekunem Muzeum Regionalnego TMZS w Strzyżowie. Jako regionalista por delegado en II Kongres Krajowy Regionalnych Towarzystw Kultury w Nowym Sączu w roku 1980 (i wszystkie kolejne Kongresy) i od veasque lo que sea, por lo que se puede encontrar en el paquete de correo de China de China. podkarpackiego. W latach 1978 – 1988 por Radnym pełniąc funkcje przewodniczącego Rady narodowej Miasta i Gminy w Strzyżowie od roku 1981 przez dwie kolejne kadencje.

Más de 1968 działa w ruchu ludowym, będąc w latach 1977 – 1982 prezesem GM zarządu ZSL w Strzyżowie oraz delegatem na VIII Kongres ZSL w Warszawie. W latach 1985 – 1982 z listy ludowej pełnił funkcję Posła na Sejm IX ​​Kadencji, będąc członkiem Sejmowej Komisji Kultury. Jest współzałożycielem i redaktorem regionalnego miesięcznika „Waga i Miecz” ukazującego się od roku 1991 do którego napisał kilkadziesiąt artykułów dotyczących historii regionalnej. Jest autorem wielu artykułów prasowych, uczestniczył kilkakrotnie w konkursie literackim „O Laur Wagi i Miecza”. Jego wiersz M Mój 700-letni Strzyżów “ukazał się z ó Od roku 1998 do września roku 2002 był prezesem Rady Regionalnej Towarzystwa Kultury woj. Podkarpackiego w Rzeszowie.

Pracownik socjalny, obecnie na emeryturze. Zodiakalny Bliźniak. Szczęśliwa żona, matka i babcia czteroletniego Jasia. Od wczesnej młodości spędzała dużo czasu w bibliotekach. W szkole w trakcie lekcji czytywała namiętnie książki; wyjątkiem był język polski i historia. W ostatnich latach z wielką energią popierała powstanie i rozwój Zespołu Pieśni i Tańca Tradycyjnego Kłosowanie w Centrum Kultury, Tradycji i Folkloru Przy Domu Kultury w Strzyżowie. Utworzono go w hołdzie Stefanowi Kłosowiczowi – regionaliście, choreografowi i muzykowi ludowemu z Kobyla w centrum kultywowania folkloru ziemi strzyżowskiej. Czesława Szlachta-Pytko od wielu lat jest miłośniczką muzyki, z której czerpie inspiracje do poezji stanowiącej jej największą pasję.

Wiersze, „do szuflady”, zaczęła pisać jeszcze w szkole podstawowej i pisze ją do dzisiaj, przy akceptacji rodziny i przyjaciół, z którym jest wdzięczna za szczerość. W swoich utworach przywołuje własne dzieciństwo oraz utrwala pamięć rodzinnego domu, opisuje zwyczaje obyczaje polskiej wsi, podkreślając związki człowieka z naturą. Wiersze są refleksyjne, pełne wiary w najwyższe wartości duchowe i religijne oraz zauroczenia otaczającym światem, jego różnorodnością. Pisze językiem duszy, jej utwory cechuje wrażliwość na ludzie cierpienie i ból.

banner