Biblia, jako rzetelne źródło informacji cómo comprar bitcoin reddit de forma anónima

,,Hebrajskie określenie ’elohím („ bogowie ”) najwyraźniej wywodzi się od rdzenia oznaczającego„ być potężnym, silnym ”. Best en liczba mnoga wyrazu ’elòah („ bóg ”). Niekiedy wskazuje ona na szereg bogów (Rdz 31:30, 32; 35: 2), ale znacznie częściej służy do podkreślenia majestatu, godności czy dostojeństwa. W Piśmie Świętym ’elohím może się odnosić do samego Jehowy, aniołów, bożków (pojedynczych lub wielu) oraz do ludzi.

Gdy chodzi o Jehowę, liczba mnoga ’Elohím służy do uwydatnienia majestatu, godności i dostojeństwa (Rdz 1: 1). Aaron Ember tiene más de diez años: „Za tym, że język S [tarego] T [estamentu] całkowicie odrzuca myśl, jakoby (…) [‘Elohím] (w odniesieniu do Boga Izraela) określało więcej yes wszystkim okoliczność, estoy seguro de que zawsze łczy się z orzeczeniem czasownikowym w liczbie pojedynczej, a także jest określane przymiotnikiem w liczbie pojedynczej. (…) [’Elohím] należy raczej rozumieć jako wzmocnioną liczbę mnogą wskazującą na wielkość i majestat, odpowiednik określenia Wielki Bóg” (The American Journal of Semitic Languages ​​and Literatures, 1905, t.,….

(…) W wielu miejscach Biblii wyraz ’Elohím jest poprzedzony przedimkiem ha (Rdz 5:22). Biblista F. Zorell tak sięwypowiada na temat użycia tytułu ha’Elohím: „Słowem tym określano w Piśmie Świętym zwłaszcza jedynego prawdziwego Boga, Jahwe; (…) ‚Jahwe jest [jedynym prawdziwym] Bogiem ‘(Pwt 4:35; 4:39; Joz 22:34; 2Sm 7:28; 1Kl 8:60 itd.)” (Lexicon Hebraicum Veteris Testamenti, Rzym 1984 , s. 54; wstawka autora)." (Wnikliwe Poznawanie Pism, Tom 1 s. 262)

Swoją drogą, cytowany przez Ciebie urywek z księgi Rodzaju został spisany w XVI wieku p.n.e. Oczywiście nie mamy oryginału. Najwcześniejsze dostępne teksty z księgą Rodzaju są masoreckie z jeśli się nie mylę okolic V wieku n.e w których jest elohim. Masoreci znani z uczciwości przy przepisywaniu rękopisów tego nie zmienili. Jednak czytając I Księgę Mojżesza bibliści (jeśli ją przeczytasz zapewne także dojdziesz do tego winsoku) nie mają wątpliwości, że Mojżesz wierzył w jednego Boga. Cała Biblia a wiara w jednego Boga, od Abla, przez Jezusa, po ostatniego apostoła.

,,26 Dlatego też Bóg wydał ich haniebnym żądzom seksualnym, bo zarówno ich kobiety zamieniły pożycie zgodne z Natura na przeciwne naturze, 27 jak i mężczyźni podobnie porzucili zgodne z Natura pożycie z kobieta i gwałtownie zapłonęli w swej pożądliwości jedni ku drugim, czyniąc mężczyźni z mężczyznami a , co sprośne, i na samych sobie otrzymując pełną odpłatę należną za ich błąd." (Rzymian 1: 26,27)

,,9 A czyż nie wiecie, że nieprawi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje, Porcentaje" (1 Koryntian 6: 9,10 NW)

Nie wspominając już o tym, że potępia już same pozamałżeńskie kontakty seksualne. Dawid o którym piszesz został ukarany przez Boga za cudzołóstwo. Z Jonatanem łączyła go bardzo zażyła przyjaźń – kochał go jak przyjaciela. Porównywanie tego z pogańską mitologią i uznawanie za argument za homoseksualizmem Jonatana i Dawida jest niedorzecznością.

Dawid i Jonatan: relacja związku Dawida i Jonatana (2 Księga Samuela) według niektórych jest przykładem miłości między dwoma mężczyznami. W Biblii Tysiąclecia można znaleźć: "Dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida. Pokochał ir Jonatan tak jak samego siebie". Dawid po śmierci umiłowanego Jonatana wznosił żałobne pieśni według Biblii Gdańskiej: "Mial mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi! Więcej ceniłem twą miłość niżeli miłość kobiet", a według innego tłumaczenia z Biblii Tysiąclecia: "Mial mi ciebie, bracie mój, Jonatanie, byłeś mi bardzo miły. Miłość twoja była mi rozkoszniejsza niż miłość kobiety".

Rut i Noemi (Księga Rut 1,16-17). Literatura biblistyczna w większości stoi na stanowisku, że Rut i jej teściową Noemi łączyła jedynie przyjaźń. Niemniej według dr. Toma Hornera, duchownego Kościoła Episkopalnego w Stanach Zjednoczonych, Rut i Noemi mógł łączyć związek seksualny. Swoją argumentację oparł na spostrzeżeniu, że w oryginale hebrajskim Księgi Rut (Rt 1,14) użyto słowa "dabaq". Słowo to zostało również użyte w Księdze Rodzaju, gdzie tłumaczono je jako "łączyć się ze swoją żoną" (Rdz 2,24) oraz jako "całym sercem pokochał Dinę, córkę Jakuba" (Rdz 34,3). W (Rt 1,16-17) Rut wyznaje Noemi: Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim Narodem, un twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Tezę, iż Rut i Noemi łączyła głęboka miłość podzielają także inni teolodzy.

Nie istnieją żadne wzmianki w Biblii o wypowiedziach Jezusa na temat homoseksualizmu (Horner s. 110). Przedmiotem analizy może być istota ofiary Krzyża – Chrystus odkupił każdą osobę ludzką, un więc także osoby odczuwające skłonności homoseksualne. Zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego żaden człowiek nie jest z góry skazany na potępienie, a może jedynie wybrać drogę dobra lub zła w zależności od popełnianych uczynków.

Według teologa, byłego dominikanina Tadeusza Bartosia, przez stosunek Kościoła katolickiego do homoseksualizmu wielu wierzących gejów i lesbijek czuje się potępionych, cowa powodem życiowych tragedii. Jednocześnie Bartoś dodaje, iż często nadal wychodzi się w Kościele z założenia, że ​​homoseksualizm należy leczyć. Para wygodne stanowisko, bo eliminuje dyskusję moralną. Pozwala nie modyfikować dotychczasowych przekonań, opartych na literalnej i ahistorycznej lekturze Biblii. Niemniej są one sprzeczne ze współczesną nauką. Podobnie JAK Kiedyś mieliśmy problemy z przyjęciem do Wiadomości Nowego obrazu świata, który za Sprawa Kopernika rujnował dotychczasowe wyobrażenia o Bogu i kosmosie, tak dziś istnieje opor w Kościele wobec przyjęcia hacer Wiadomości opinii większości specjalistów na temat natury homoseksualizmu. Dlatego wynajduje się jakichś panów (zupełną mniejszość), którzy ogłaszają światu, że potrafią "wyleczyć" z homoseksualności każdego, kto tylko tego zapragnie. W swoim czasie podobne kontrowersje budziła także teoria ewolucji, jako ¿Se trata de un modusfikacji rozumienia tekstów o stworzeniu człowieka, zastąpienia wyobrażeń religijnych na temat genezy ludzkości teorią naukową

13 stycznia 1998 włoski pisarz Alfredo Ormando dokonał samospalenia na Placu św. Piotra w Watykanie w proteście przeciwko postawie i polityce Kościoła Katolickiego wobec chrześcijan o orientacji homoseksualnej. W liście napisanym w Palermo w Boże Narodzenie 1997 napoleł: Mam nadzieję, że zrozumieją, co chcę przekazać: form protestu przeciwko Kościołowiąąąą

banner