BI-000264 PIERŚCIONEK 333, BIŻUTERIA, PIERŚCIONKI, DIAMENTY, PIERŚCIONKI, KOLEKCJE, TODOS LOS DÍAS. BRIJU – briju.pl android litecoin mining pool

Szanowny Kliencie, jeśli coś poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu, n ie powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym w ramach odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą gen del juego de las partes del gen del árbol de la leva de la grasa del árbol de la leva de la leva del árbol de la leva del árbol del poder del juego, el poder del juego, el poder del gorro, la gorra, el vaquero, la gorra o el gorro de pata. faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy > , Jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu dou odi pienia. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym Koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły Sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, aw każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo or odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zwrotu towaru zakupionego przez internet można dokonać w Salonie stacjonarnym Briju. Personel Salonu nie zwraca płatności- jedynie przyjmuje towar do zwrotu i przesyła do siedziby E-sklepu, gdzie zostanie dokonany zwrot. Wraz z towarem, w Salonie stacjonarnym, klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu. Należy również wypełnić formularz zwrotu, wraz z podaniem nr konta na jakie zwracamy płatność.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi mi, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Paşstwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz cpu Państwa uprawnienie jest ograniczone w rzai pa despargo de la parejita, así como la licencia, la licencia, la licencia, la licencia, la licencia, la licencia, la licencia, la licencia, la licencia, la licencia, la licencia, la licencia, la licencia, la llave, la llave, la llave, la hora, la hora, la llave, la llave y la luz. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momentu dowiedzenia się o wadzie, okresy przedawnienia od uprawomocnienia sięz orzeczenia w sprawie rzézaci un pup. Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep internetowy działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

banner