Bezpieczeństwo informatyczne aplicaciones de criptografía

Podstawowym elementem bezpieczeństwa informatycznego jest zabezpieczenie Danych Przed niepowoływanymi osobami. Problema zabezpieczenia Danych Przed takimi osobami pojawił się już w starożytności a dokładnie za czasów cezara, pomijając inskrypcje grobowe (ok. 1900 r. P.N.E.) pkp.p.p.z.z.z.z.z.p. De acuerdo. 60 r. P.N.E powstaje szyfr zwany podstawieniowym zwany szyfrem cezara.

Szyfr cezara (zwany też szyfrem przesuwającym, kodem cezara lub przesunięciem cezariańskim) – w kryptografii jedna z najprostszych technik szyfrowania. Jest a Rodzaj podstawieniowego szyfru, w ktorým każda litera tekstu jawnego (niezaszyfrowanego) zastępowana broma oddaloną od niej o Stala liczbę pozycji w alfabecie Inna Litera (szyfr monoalfabetyczny), przy czym kierunek zamiany Musi być zachowany. [1]

Dzięki jego maszynie możliwe jest stosowanie szyfrów z kluczem jednokrotnym w systemach komputerowych. Entendiendo bitcoin criptografía ingeniería y economía urządzenie to vernam skonstruował do łączności telegraficznej korzystającej z 32-znakowego kodu baudota. Każdy znak kodu jest kombinacją pięciu sygnałów lub ich braku, co odpowiada bitom 1 i 0 w komputerach. Niepowtarzalny, losowy ciąg znaków klucza jest wyperforowany na taśmie papierowej

ENIGMA – każdy z nas wie co to takiego, nawet jeśli nie to na pewno nie jednokrotnie słyszał to słowo. Tutorial de criptografía de Java maszyna wynaleziona i używana w okresie międzywojennym przez niemców wydawała się maszyną szyfrującą nierozwiązywalną. W latach 30-tych okazało się że polscy matematycy tj. Marian rojewski, jerzy różycki i henryk zygalski opracowali sposób czytania szyfrów maszyny enigma. Zespół opacował diez tzw. Bombę (por tykającego dzwięku), który był początkiem powstania colossusa-pierwszego komputera brytyjskiego.

Algorytm przedstawiono na rys.1. Blok wejściowy M jest najpierw przekształcany w permutacji początkowej IP dając M0 = IP (M). Następnie M0 jest podawane na wejście pierwszej spośród 16 iteracji specjalnej funkcji F. Cryptography definition rezultat 16 iteracji funkcji F jest poddawany permutacji IP-1 (jest to permutacja odwrotna do IP) Permutacje IP i IP-1 sz przedstawione na rys.2. (Tablice permutacji należy czytać począwszy od pierwszej kolumny i kpumzy kzumz vas a la v. p.). i IP-1 w algorytmie wykonywane jest 16 iteracji funkcji F łączącej podstawienia i permutacje. Niech xi oznacza rezultat i-tej iteracji, a li i ri odpowiednio jego lewą i prawą połowę, czyli xi = liri, gdzie:

B j = b1, b2, b3, b4, b5, b6 w blok 4-bitowy zgodnie z tablicami podstawień przedstawionymi na rys.6. Wykonywane bromea a la siguiente dirección: liczba całkowita utworzona z dwóch skrajnych bitów słowa B i czyli b1, b6 wybiera rzkow b w bb bb bd b b b b b b b b b b E v b e n b a b r Wartość S j (bj) jest wtedy 4-bitową reprezentacją liczby całkowitej w tym rzędzie i kolumnie.

W i-tej iteracji algorytmu DES używany jest 48-bitowy klucz K i, wyprowadzony z 56-bitowego klucza głównego w algorytmie generowania kluczy iteracyjnych. Na rys.15 przedstawiono sposób, w jaki jest para darse cuenta. Wejściem jest 64-bitowy klucz główny K (bity 8,16,24,32,40,48,56,64 a Bity Parzystości; są one odrzucane, wykorzystywanych jest pozostałych 56 bitów). Permutacja PC1 odrzuca Bity Parzystości i przenosi pozostałe bity tak, jak rys.15. Jest para pokazane na rys.16.

2. Kryptosystemy symetryczne -jednokluczowe (ang. Ciphers) s tak to takie systemy szyfrowania do których używa się jednego tajnego klucza służącego zarówno do szyfrowania jak i deszyfrowania. Tutorial sobre criptografía y seguridad de la red W obecnych czasach nauka o szyfrach symetrycznych koncentruje się na szyfrach blokowych i strumieniowych. Pierwszy z nich służy do przekształcenia tekstu w szyfrogram o takiej samej długości. Przeważnie tekst jawny jest dłuższy niż blok potrzebny jest więc sposób dzielenia tekstu na mniejsze bloki. Odpowiedzialne za takie działania ą tryby kodowania szyfrów blokowych. Szyfry des oraz AES de szyframi blokowymi uznanymi za rząd USA standardami kryptograficznymi. Z szyfrem DES a dokładniej mówiąc z jego bezpieczniejszą wersją mamy do czynienia przechodząc obok bankomatu, gdyż właśnie ten szyfr wykorzystywany jest

Problema jaki towarzyszył od samego powstania kryptosystemu a bezpieczna transmisja klucza od osoby szyfrującej do osoby deszyfrującej. Trabajos de investigación en criptografía W 1978r. Opublikowano sposób bezpiecznej transmisji klucza osobom komunikującym się. W tym roku powstaje również kryptosystem RSA. Jego działanie polega na rozkładzie dużych liczb na czynniki pierwsze. Wracając do szyfrów symetrycznych… pozwalają one na wysyłanie informacji kanałem otwartym (niebezpiecznym). Działanie takie poprzedzone musi być ustaleniem wspólnego klucza dla obu stron. Posłuży on do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości.

Pod koniec 1976r. Whitfield diffie i martin hellman opracowali protokół nazywany od ich nazwisk protokołem diffie’go i hellmana opierającym się na matematycznym problemie trudnym. Nadawca jak i odbiorca otrzymują taką samą liczbę, jednakże liczba ta nie jest możliwa do otrzymania na podstawie treści wymienionych wiadomości. Criptografía de Java wykorzystywana jest jedynie do szyfrowania komunikacji. Słabością protokołu jest możliwa ingerencja w komunikację czyli tzw. Atak “hombre en el medio”.

ElGamal: el sistema funciona en trudności problemu logarytmu dyskretnego w ciele liczb całkowitych módulo duża liczba pierwsza. Algorytm w połowie lat 80. XX wieku przedstawił egipcioyher tag elgamal.Algorytm elgamala umożliwia szyfrowanie oraz obsługę podpisów cyfrowych. Setki modyfikacji algorytmu elgamala (podobnie jak modyfikacje algorytmu RSA) mają różne inne zastosowania. [2]

Szyfry oparte na krzywych eliptycznych- curva eliptica criptografía (ECC) – jedna z technik kryptografii asymetrycznej, wykorzystująca jako podstawową technikę matematyczną krzywe la v bezpieczeństwo porównywalne do RSA przy znacznie krótszych kluczach. Ocenia się, że bezpieczeństwo klucza RSA o długości 1024 bitów jest równoważne bezpieczeństwu klucza ECC o długości zaledwie 160 bitów. Z tego powodu ECC broma bardzo atrakcyjnym algorytmem w zastosowaniach, które wymagają bardzo wysokiej wydajności szyfrowania asymetrycznego (algorytm RSA broma stosunkowo wolny) lub oferują bardzo ograniczone środowisko obliczeniowe.Algorytm podpisu elektronicznego przy użyciu ECC a ECDSA. [3]

• najprostszym i najczęstszym sposobem uwierzytelniania jest hasło. Komputer czy inne urządzenie gdzie potrzebny jest dostęp poprosi nas o hasło czyli coś o wiemy. W przypadku wejścia do obszarów chronionych np. Haga un polici uzywany jest czytnik lini papilarnych, czy rogówki za pomocą którego następuje identyfikacja. Coś co mamy służy nam jako hasło. Criptografía Bitcoin pdf jak w przypadku haseł tak i w metodach behawioralnych dochodzi do podszywania siz czyli uzyskania nieautoryzowanego dostępu.

banner