Bank Zachodni WBK – kursy walut, wymiana – Kantor.pl el valor de un bitcoin en dólares estadounidenses

BZ WBK al banco uniwersalny z siedzibą rejestrową we Wrocławiu oraz fizycznymi siedzibami w Poznaniu i Warszawie. Banco Zachodni WBK a trzeci banco w Polsce pod kątem wartości aktywów, a także ilości placówek. Na terenie całego kraju rozsianych jest ponad 1000 placówek BZ WBK, jak również sieć 1050 bankomatów, które w sumie obsługują około 3,5 miliona klientów. Jego początek datuje się na 2001 rok. Wcześniej w 1995 roku nastąpiło wykupienie de Skarbu Państwa akcji Wielkopolskiego Banku Kredytowego przez irlandzką grupę Allied Irish Banks.

Następnie w 1999 roku grupa ta nabyła pakiet większościowy Banku Zachodniego S.A. BZWBK está en bazie połączenia Banku Zachodniego S.A. oraz Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W 2013 roku nastąpiło połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem. Más información BZWBK lat należy do grupy Santander posiadającej ponad 96% udziałów, planuje się koniec 2015 roku cambio de marca BZWBK en el Banco de Santander.

BZWBK broma spółką akcyjną która na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonuje de 23 czerwca 2001 roku. W skład grupy kapitałowej BZ WBK wchodzą przede wszystkim spółki działające w sektorze obsługi maklerskiej. Między innymi spółkami zależnymi BZWBK broma Dom Maklerski BZ WBK S.A., BZ WBK Faktor Sp. z o.o, BZ WBK Leasing S.A., BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (empresa conjunta). Przy BZWBK działa już 10 lat fundacja inwestująca w rozwój pasji i talentów dzieci z rodzin o trudnej sytuacji.

Celem systemu gwarantowania klientom środki pieniężne zgromadzonych na ich rachunkach bankowych jest zapewnienie im wypłaty środków zgromadzonych na tych rachunkach, w przypadku upadłości banku i потота о о BFG umożliwia klientom zwrot środków do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. Pieniądze klientów Banku Zachodniego WBK zgromadzone w Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100% do tej kwoty.

Ochronie podlegają depozyty imienne środki pieniężne walutowe i złotowe osób fizycznych i osób prawnych. Zasady obliczania kwoty gwarantowanej obejmują wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od tego ile ma rachunków bankowych. Czyli wszelkie depozyty takie jak: lokaty terminowe, bieżący rachunek bankowy, rachunek bankowy oszczędnościowo-rozliczeniowych) są sumowane i traktowane jako jeden depozyt. Wówczas suma gwarantowana jest wypłacona w złotówkach. Jeśli środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych nominowane s wal w walucie obcej, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Waluta jest przeliczana według kursu z dnia upadłości banku.

W bankach również można wymieniać walutę po kursie bankowym, który jest dostępny w poniższym linku: kursy walut w banku BZ WBK. W Banku Zachodnim WBK można wymieniać między innymi dolar amerykański, dolar australijski, dolar kanadyjski CAD, frank szwajcarski CHF, yuan chiński CNY, Korona czeska CZK, korona duńska DKK, funt fyky. Kursy bankowe wszystkich polskich banków znajdują się w powyższym linku.

banner