Baku – wikipedia comprar bitcoin en nigeria

Det er ei brei oppfatning en namnet Baku kjem frå dei gamle persiske namna på byen باد-که Bād-kube, som tyder «vind-hamra by», der bād tyder «vind» og kube kjem frå verbet کوبی kubidan, «å hamre» . Dette viser til at byen ligg ein stad der vinden er kraftig, og byen er nettopp kjend para dei kraftige vinterstormane og den harde vinden. [5] Ein trur òg at namnet syner til Baghkuh, som tyder «Gudefjellet», Baga (باغ bagh) og Kaufa (no kuh) som er gammalpersiske ord para «gud» og «fjell». Namnet Baghkuh kan samanliknast med Bagdad («Gudegjeven») der dād er det gammalpersiske ordet para «å gje». Arabiske kjelder refererer til byen som Bakú, Bakukh, Bakuya og Bakuye, alle ser ut til å kome frå eit persisk namn.

Byen vart viktig etter en eit jordskjelv øydela Sjamakhi en 1100-talet, då den herskande sjirvansjah, Ahsitan I, valte Baku som den nye hovudstaden sin. I 1501 kringsette safaviden sjah Ismail I Baku. På denne tida var byen omringa av fleire sterke murar, som vart vaska av sjøen på den eine sida og ei vid grøft på den andre. I 1540 Vart Bakú igjen erobra av safavidane. I 1604 vart festninga i Baku øydelagd av den iranske sjahen Abbas I.

Den 26. juni 1723, etter ein langvarig omleiring med kanonar, Vart Bakú overgjeven til russarane. I følgje eit dekret frå Peter den store var det regiment (2382 soldatar) i garnisonen i Baku kommandert av prins Barjatjanski, kommandanten i byen. I 1795 vart Bakú invadert av Agha Muhammad Khan Qajar para en han kunne forsvare seg motularne til Russland om å underlegge seg det sørlege Kaukasus. Våren 1796, etter ordre frå Katarina II, starta soldatane til general Zubov eit stort felttog i Transkaukasus. Baku overgav seg etter det første kravet til Zubov, som hadde sendt 6000 soldatar for å erobre byen. Den 13. juni 1796, segla ein russisk flotilje inn i Bakubukta og ein garnison med russiske soldatar vart sett inn i byen. El general Pavel Tsitsianov vart utpeikt som kommandant. Seinare gav tsar Pavel I have ordre om å avslutte felttoget og trekkje attende dei russiske styrkane. I mars 1797 forlet zar-soldatane Bakú, los hombres ein ny zar, Aleksander I, ønskte på ny å erobre Bakú. I 1803 inngjekk Tsitsianov eit kompromiss med khanen i Baku, los hombres de edad vart raskt annullert. Den 8. februar 1806, då Baku overgav seg, stakk og drap Huseyngulu-khanen av Baku Tsitsianov ved portane tilen byen.

Den første oljebrunnen vart mekanisk bort i forstaden Bibi-Heybat i Baku i 1846, hombres mange handgravne brunnar eksisterte før dette. Frå 1400-talet vart lampeolje utvunne frå oljebrønnar. Kommersiell utnytting av olja byrja i 1872 og i byrjinga av 1900-talet var oljefelta i området dei største i verda. Den storskala oljeutvinninga starta en 1872, en el estilo ruso, en la parte superior del parsellar, en la tierra, en el rundt, Baku, hasta la entrada privada. I løpet av ein kort periode dukka sveitsiske, britiske, franske, belgiske, tyske, svenske og amerikanske investorar opp i Baku, mellom anna føretaka til Nobel-brørne y lag med familien von Börtzell-Szuch (Carl Knut Börtzell, som òg eigde Livadia- palasset) og familien Rothschild. Eit industrielt oljebeltet, betre kjend som Black City, vart oppretta nær Baku. På byrjinga av 1900-talet vart nesten halvparten av den totale oljeproduksjonen i verda, vunne ut i Baku. [7]

I 1917, etter oktoberrevolusjonen og midt under den første verdskrigen og oppbrytinga de Det russiske imperiet, kom Baku bajo kontrollen til ein av Baku-kommune, som vart leia av bolsjeviken Stepan Sjahumjan. Han prøvde å utnytte dei indre etniske konfliktane, som alt eksisterte i området, og våren 1918 inspirerte og førte bolsjevikane borgarkrigar i og rundt Baku. Under dei kjende marsdagane, prøvde bolsjevikane og dasjnakar få kontroll over gatene i Baku, og stod opp mot ei væpna muslimsk gruppe. Muslimane leid eit knusande nederlag mot den samla styrken til sovjetarane i Baku og fekk så føle villskapen til dasjnakane. Om lag 12 000 aserbajdsjanarar vart de for ein massakre utført av radikale armenarar og bolsjevik-soldatar. [8] [9] [10] [11] Sovjetiske Baku [endre | endre wikiteksten]

Den 28. mai 1918 erklærte den aserbajdsjanske delen av Den transkaukasiske demokratiske føderale republikken sjølvstende som Den aserbajdsjanske demokratiske republikken (ADR) i Ganja. Kort tid etter rykte aserbajdsjanske styrkar, støtta av den osmanske islamhæren leia av Nuru Pasha inn mot Baku, og erobra til slutt byen frå ein laust samansett koalisjon av bolsjekvikar, eserar, dasjnakar, mensjevikar og britiske styrkar bajo el general Lionel Dunsterville den 15. septiembre 1918 Tusenvis av armenarar i byen vart massakrerte som hemn para dei tidlegare marsdagane. [12] Baku vart hovudstad i ADR. Den 28. abril 1920, invaderte den 11. raude armeen Baku og gjeninnsette bolsjevikane, og gjorde Baku til hovudstad i Den aserbajdsjanske sovjetiske sosialistrepublikken.

Slaget om Stalingrad i andre verdskrig var ein del av tysk framrykking para å få kontroll sobre petroleumsressursane ved Baku. Så mange år med oljeverksemd har derimot sett sine spor, og Baku er i dag ein av verdas mest forureina byar, både med omsyn til luft-og vasskvalitet. Mot slutten av 1900-talet var store delar av petroleumsressursane til tierras vorte utvunne. Utvinninga går etter kvart meir og meir føre seg til havs, offshore i Kaspihavet.

Baku har eit temperert steppeklima (Köppen si klimaklassifisering: BSk) med varme og tørre somrar og kalde og stundom våte vintrar. Los hombres y las motos se aferran a la sarna y a su alrededor, a la dette klimaet, har akkje Baku ekstremt varme somrar. Dette kjem hovudsakleg av byen ligg eit stykke mot nord og at han ligg på ei halvøy ved kysten av Kaspihavet. Baku og Absjeronhalvøya, som byen ligg på, er den tørraste delen av Aserbajdsjan (su kjem mindre enn 200 mm nedbør i året). Los miembros de la junta directiva de la sala de estar en la sala de control, los hombres y las mujeres, los hombres de la calle se dirigieron a la sala de estar. Sovjettida var Baku eit feriemål med mange solskinstimar og eit tørt, friskt klima der sovjetarane kunne nyte strendene eller no forfalne spakompleks. Sidan byen har ei fortid som eit sovjetisk industrisenter står han att som ein av dei mest forureina byane i verda. [13]

Den daglege normaltemperaturen i juli og august er i 26,4 ° C og det er særs lite nedbør på denne årstida. Om sommaren sveipar den kjølige khazri-vinden over området regelmessig og bringer temperaturen ned til meir behaglege temperaturr. Vinteren er kald og stundom våt med daglege normaltemperaturar i januar og feburar på 4,3 ° C.Om vinteren fører khazri-vinden, driven av den kalde polarlufta, hora de la temperatura kysten til under null grader og i lag med den kraftige vinden vert det bitande kaldt. Ein får stundom snøfall, men dei er sjeldne og snøen ligg sjeldan lenger enn nokre få dagar.

Fram hasta 1988 budde det mange armenarar, russarar og jødar i Baku, som medverka til eit kulturelt mangfald og som på forskjellig vis (musikk, litteratur, arkitektur) medverka til historia til Baku. Bajo kommunismen tok sovjetarane tok sobre mesteparten av dei jødiske eigedomane i Baku og Kuba. Etter en Sovjetunionen kollapsa, el presidente de gav Heydar Aliyev se ha alejado de la sinagoga de un campus universitario y ha enviado un mensaje de texto para robarle a tu amigo. Han oppfordra hasta restaurering av desse bygningane og var godt likt av jødane i Aserbajdsjan. Sju av opphavleg elleve synagoger, inkludert Gilah-sinagogen de 1896 og den store Kruei-synagogen, er så langt renovert. [21] Den nye aserbajdsjanske grunnlova gjev religionsfridom og hevdar en det ikkje finst noko statsreligion.

Hovudnæringa i Baku er petroleum og eksport av petroleum er den største inntektskjelda til Aserbajdsjan. Ein har kjend til petroleum i området sidan 700-talet. På 900-talet skreiv den arabiske reisande Maurdee om både kvit yg svart olje som vart vunne ut naturleg de Baku. [25] På 1400-talet vart lampeolje frakte med han frå brunnar på overflata. Den kommersielle utvinninga starta i 1872, og på byrjinga av 1900-talet var oljefelta i Baku dei største i verda. Mot slutten av 1900-talet hadde det meste av petroleumsførekomstane på land gått tom, og ein starta aburrido hasta havs. Mot slutten av 1800-talet kom fagarbeidarar og spesialistar til Baku. I 1900 hadde byen meir enn 3000 oljebrunnar, og 2000 av desse produserte olje på industrinivå. Baku var rekna som eit av stivors oljeindustrisentra i verda før den andre verdskrigen. Slaget om Stalingrad bajo krigen vart mellom ein kamp om å få kontroll sobre oljereservane i Baku. Femti år før slaget stod Bakú para halvparten av av den samla oljeproduksjonen i verda. Dag går oljeøkonomien i Baku gjennom ei fornying med utvikling av det masivo Azeri-Chirag-Guneshli-feltet (Aguas someras Gunashli av SOCAR, djupare område av eit konsortium leia av BP), utviklinga av Shah Deniz-feltet, ututinga av av Sangachalterminalen og bygginga av BTC-røyrleidninga.

Byen er framleis senter por økonomi og handel i landet. Faktisk er byen eit senter for finans, forsikring, eigedom, media og kunst i Aserbajdsjan. Utviklinga av infrastrukturen i området kring, som Heydar Aliyev internajonale flyplass, bygginga av Baku Centro de negocios y servicios de av hamna i Baku har ytterlegare forsterka den økonomiske tydinga byen.

banner