Badania nad innowacyjnością INE PAN w Warszawie. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk bitcoin litecoin diferencia

Nierozłączną częścią każdego z Raportów jest Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Laureaci rankingu – najbardziej innowacyjne firmy Polsce – już sześciokrotnie byli nagradzani tym tytułem. W trakcie pierwszej edycji wręczenie laureatom nagród – Kamertonów Innowacyjności –odbyło się podczas uroczystej gali innowacyjności 13 grudnia 2005 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach następnych form in gal innowacyjności rozszerzono, przygotowując spotkania regionalne. Odbyły się one w Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu. W sumie uczestniczyło w nich ok. 2000 osób. De 2009 roku uroczystości wręczenia nagród są organizowane w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica.

Gale Innowacyjności zostały ocenione przez Ministerstwo Nauki jako ważne dokonanie w promocji nauki. Patrón de honor y galami objęli Komisarze UE: w 2006 r. profe. Danuta Hübner (polityka regionalna), a 2007 r. Dr Janez Potočnik (polityka naukowo-badawcza). Nad samymi raportami patronat honorowy sprawowało Ministerstwo Gospodarki oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk. Raport z 2009 roku ukazał się w ramach Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

Raport ulegał i ulega ewolucji. Poszerza się nie tylko katalog problemów poruszanych przez autorów poszczególnych rozdziałów, ale także zakres badań firm. W kolejnych latach do Raportu włączano: listę najbardziej innowacyjnych produktów i usług (2006), podrankingi: najbardziej innowacyjnych mikrofirm oraz małych i średnich firm (2006), listy regionalne (2006). Pojawiły się nowe wydawnictwa naświetlające poszczególne obszary związane z innowacjami. Más de 2011 firmy z Listy 500 otrzymują certyfikaty innowacyjności wraz z oceną w systemie 5A.

– programa badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN został wyróżniony jako wzorcowy przykład współpracy nauki, biznesu i mediów. Estudio de caso Jako realizado por przedstawiany na szkoleniach „Promocja w Nauce” i został szczegółowo opisany w broszurze pt. Promocja w nauce oraz w dwujęzycznym folderze Kalejdoskop nauki 2007 (2006–2007)

Idea przygotowania raportów o innowacyjności nie tylko w skali kraju, ale także i regionów pojawiła się już podczas organizowania regionalnych Gal Innowacyjności. Realizacji doczekała się w roku 2008, kiedy to opracowano 16 wojewódzkich raportów regionalnych. Každý z raportów WOJEWÓDZKICH zawierał analizy Regionalne, analizy mikroekonomiczne oraz listy najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie, listy przedsiębiorstw w układzie: duże, średnie i małe, listy innowacyjnych produktów i Usług w województwie oraz listy ośrodków Badawczo-rozwojowych i instytutów Naukowych. Ważnym elementem raportów stały się też nowatorskie mapy innowacyjności. Ich oficjalnej prezentacji dokonano na konferencji zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w jej siedzibie przy ulicy Bagatela w Warszawie. Kolejna edycja raportów regionalnych została przygotowana w 2010 roku.

Pierwszy ranking największych inwestorów w badania i rozwój ukazał się w 2010 roku i został zaprezentowany na specjalnej konferencji, podczas której laureaci zostali wyróżnieni dyplomami. Rok później ranking został obudowany częścią analityczną i wydany jako Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2010 roku. Laureaci rankingu podobnie jak w roku poprzednim otrzymali dyplomy.

Pierwszy raz lista patentów firma zatwierdzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ukazała się w 2005 r. w ramach Raportu o innowacyjności gospodarki Polski. Más de 2010 publicado por nieco formułê i jest traktowana jako odrębne przedsięwzięcie. Firmy posiadające najwięcej patentów w Polsce dwukrotnie, w latach 2010 i 2011, odbierały wyróżnienia z rąk kierownictwa Sieci Naukowej MSN, INE PAN i UP RP. W 2011 r. ukazało się także wydawnictwo zawierające listy firmit patentujących w 2010 r. i w latach 2005–2009 oraz studium analityczne do nich. W 2010 r. wyróżniono także wspólnie z prezes Urzędu Patentowego RP firmy, które uzyskały najwięcej patentów z udziałem kobiet.

Pierwszy z raportów dla wyróżniających się pod względem innowacyjności obszarów gospodarki został poświęcony sektorowi lotniczemu. Dwujęzyczny Raport nos ha informado que estamos en contacto con Ministerstwem Gospodarki został zaprezentowany na pierwszej konferencji dotyczącej sektora lotniczego, która odbyła się 13 października 2011 r. w Warszawie. Konferencja uzyskała patronat Polskiej Prezydencji w Radzie UE, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz PARP. Współrganizatorem konferencji był Instytut Lotnictwa. Zorganizowana została pierwsza wystawa: „Innowacyjność lotnictwa”. Na uwagę zasługuje także przygotowanie po raz pierwszy katalogu „Firmy innowacyjne sektora lotniczego”, wydanego przez spółkę spin-off utworzoną przez osoby związane z Siecią Naukową MSN.

Na podstawie prowadzonych empirycznych badań kwestionariuszowych przedsiębiorstw w projekcie w 2009 roku zainaugurowano cykl seminariów i konferencji mających doprowadzić do sformułowowania Strategii Innowacji dla Polski. Celem cyklu jest uruchomienie partycypacyjnej inicjatywy na rzecz integracji środowisk społecznych, instytucji publicznych oraz firm innowacyjnych. Powinna ona doprowadzić do określenia podstawowych założeń rozwoju innowacyjności w Polsce. Strategia obejmie działania na rzecz uruchamiania konkretnych rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informacyjnych. Jest zorientowana horyzontalnie przy uwzględnieniu działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i zmian globalnych. Obejmuje kierunki innowacji w sektorze publicznym, infrastrukturze i środowisku oraz w strategiach przedsiębiorstw, problemy rozwoju zagraniczz ul de la v Se trata de un libro de texto y de una tarjeta de texto y de un libro de texto de una tarjeta de texto de la Oficina de la OCDE.

Efektem badań prowadzonych nad innowacyjnością polskich przedsiębiorstw w latach 2005-2006 było wejście przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN hacer Trzech konsorcjów badawczych prowadzących projekty typu PREVISIÓN w latach 2006-2008: Programa projektu Narodowy Foresight Polska 2020, konsorcjum ROTMED prowadzącego monitorowania Sistema Projekt i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce oraz konsorcjum FOREMAT prowadzącego projekt Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych. Wejście hacer konsorcjów zaowocowało dalszym poszerzeniem tematyki badawczej, przede wszystkim o elementy dominujące w tematyce każdego z nich, oraz zdobyciem konkretnych umiejętności i doświadczenia w zarządzaniu przez Instytut dużymi projektami badawczymi, w tym współfinansowanymi ze środków EUROPEJSKICH.

banner