Autorzy – Głodni Wiedzy bitcoin tarjeta prepaga canada

Dzięki temu, że portal Głodni Wiedzy oparty jest na blockchainie Steem, zarówno autorzy tekstów, jak i głosujący mogą w prosty sposób monetyzować swoje działania. Autorzy dostają wynagrodzenie za napisane artykuły, un głosujący za sam fakt głosowania. Poniższy tekst wyjaśnia podstawowe zasady funkcjonowania blockchainu Steem i tego jak wyglądają rozliczenia pomiędzy portalem Głodni Wiedzy un autorami publikowanych artykułów. Czym jest Steem?

Steem jest otwartoźródłowym projektem rozproszonej bazy danych (blockchain). Jest także jednocześnie nazwą tokenu, który funkcjonuje w tej sieci i na którym oparte s wszelkie rozliczenia. W odróżnieniu od innych projektów kryptowalutowych, np. bitcoin, czy ethereum, tokeny STEEM nie są rozdawane górnikom za ich wykopywanie. W świecie Steem, każdego dnia generowana jest pewna pula tokenów, która rozdzielana jest pomiędzy autorów treści i głosujących na te treści. Oznacza to, że w uproszczniu więcej tokenów trafi do osób tworzących lepszej jakości artykuły. Skąd się biorą wartości głosów?

Otrzymane tokeny STEEM można spożytkować na różne sposoby. Poza przelaniem na giełdę kryptowalut i ich spieniężenie, można je zainwestować we własne konto. Ilość posiadanej (zainwestowanej) kryptowaluty Steem oznacza się jako Steem Power. Określa ona moc konta i im ta wartość jest wyższa, tym konto może "przekazać" autorowi większą część wspólnej puli przy głosowaniu. Versión analógica de la empresa a la que pertenece: czym więcej ich posiadamy, tym większe znaczenie ma nasz głos oraz tym bardziej powinno nam zależeć na firmie, więc głosujemy tylko na dylko na dacra ceni.

Konta z większą ilością SP (Steem Power) posiadają więcej warte głosy (up-vote). Przy okazji dostają także większą część nagrody z artykułu, ponieważ jest ona rozdawana proporcjonalnie do siły głosu w SP. Jako, że posiadanie tokenu STEEM niesie za sobą wymierne korzyści, są ludzie, którzy chcą go kupić lub sprzedać po atrakcyjnej cenie. Powoduje to, że posiada on realną wartość wyrażoną w dolarach. Ile zarobię publikując artykuły na Głodnych Wiedzy?

To zależy od zainteresowania czytelników, tego jak dużo głosów (up-vote) dostanie artykuł i jakiej mocy będą to głosy. Ze względu na zróżnicowane poziomy Steem Power, zdarza się, że artykuł z mniejszą liczbą głosów efektywnie zarobi więcej. S pol w polskiej społeczności konta, które jednym głosem potrafią "Dać" No $ 10, $ 30. Jednak zdecydowana większość posiada znacznie słabsze konta, dające centy. Ale duża ich ilość nadal przekłada się na porządne wynagrodzenie za artykuł.

Część autora dzielona jest z kolei na dwa tokeny: SBD oraz STEEM (w postaci Steem Power) równo po połowie. Z tą różnicą, że SBD jest zamieniane w proporcji 1: 1, un SP po kursie danego tokenu. Oznacza a, że ​​jeśli autor artykułu musi otrzymać $ 10, a będzie a 5 SBD oraz 1,25 STEEM (po kursie STEEM / USD z dnia 07.05.2018). Wszystkie zarobione przez artykuł tokeny SBD trafiają na konto prawdziwego autora tekstu, una SP zostaje na koncie @glodniwiedzy.

Powyżej widać rozliczenie przykładowego artykułu. Na stronie widniała kwota $ 40,70. Na tę kwotę składała się część dla głosujących (pago de curador), wynosząca łącznie $ 8,927 oraz część dla konta dodającego artykuł (Pago de autor) w wysokości $ 31,773. Ta druga kwota zostałą rozdzielona na SBD oraz SP. Prawdziwy autor tekstu, w tym przypadku użytkownik @nicniezgrublem, otrzymał 15,884 SBD, co na tamten moment oznaczało ok 60 dolarów amerykańskich, czyli ok 213 zł.

Zdecydowanie tak, ponieważ aż 25% wynagrodzenia za artykuł trafia do głosujących. Należy jednak pamiętać, żsí nie warto głosować na co popadnie. Zdecydowanie lepiej jest rozdysponować swoją moc konta pomiędzy kilka dobrych artykułów dziennie, niż klikać wszystko jak leci. Spowodowane jest to faktem, że moc głosu (Poder de voto) spada po każdym głosie o 2% i ten niedobór regeneruje się dopiero po 24 h.

banner