Artykuły w dziale Aktualności z kategorii sprzęt – strona 21 litecoin precio futuro

Jak wspomniano podczas dyskusji na łamach forum Amiga.org, wszystkie karty Cyberstorm, które zostały wysłane w okresie obowiązywania gwarancji, zostały wymienione na nowe. Ich produkcja została zakończona, dostępne są płyty drukowane (PCB) i inne tanie części. Jest natomiast obecnie problem z odpowiednimi gniazdami 68k. Wykorzystywane wcześniej przez Phase 5, a potem i DCE gniazda przygotowano specjalnie dla Phase 5 i nie są one już produkowane. Trwają poszukiwania u innych dostawców – ich celem jest dopasowanie istniejącego obecnie (i dostępnego) łącza, por wykorzystać je z kartami Cyberstorm. Gdy tylko uda się rozwiązać diez problema, produkcja zostanie ukończona a nowe karty Cyberstorm wysłane do osób uprawnionych do świadczeń gwarancyjnych.

Osoby nie mające uprawnień do naprawy gwarancyjnej powinny otrzymać ode mnie ofertę cenową. Naprawy, które można było przeprowadzić, zostały wykonane i karty zostały już wysłane lub stanie się to w następnym (czyli bieżącym – przyp. Mailman) tygodniu. Na naprawę nadal czekają karty, które potrzebują nowego gniazda (CPU-Sockel) – patrz wyżej.

Podczas nadzorowania całego procesu napraw napotkałem wiele nieuregulowanych spraw, na które zwracam uwagę. Są przypadki, gdy naprawy nie wykonano, ponieważ kartę nadesłał sprzedawca, który nie zapłacił jeszcze rachunków sprzed 3 lat, sż też przypadki, gdy dokonano naprawy, a sprzedawca. Nie będę ujawniał tu szczegółowych informacji, chciałbym jednak stanąć w obronie firmy DCE, nie zawsze są oni tą stroną, którą trzeba popędzać …

Niektórzy z użytkowników podczas wspomnianej dyskusji na łamach Amiga.org pisali o możliwości przyszłych napraw sprzętu Genesi przez firmę DCE. Zwróćcie, proszę, uwagę, że naprawy Amig są szczególnym przypadkiem – dla zwykłych napraw sprzętu nie jest typowy tak długi czas naprawy, również w DCE. A umowę nabywca Pegasosa II zawiera z Genesi, a nie z DCE. Gdyby zdarzył się przypadek, w którym produkt Genesi wymagałby wymiany lub naprawy, Genesi dołoży starań, por zostało to wykonane w należyty sposób i w odpowiednim czasie. Jako referencje służyć może wymiana płyt z układami Abril i Abril2-Arreglo. Przeprowadzała je właśnie firma DCE.

Poza przypadkami oczekującymi na 68k-Sockel, wszystkie pozostałe zostały już załatwione lub będą w następnym (czyli bieżącym – przyp. Mailman) tygodniu. DCE ma jednak jeszcze karty, do których nie można przypisać właściciela. Jeżeli ktoś uważa, że ​​ma jeszcze zaległą naprawę w DCE i nie jest z nami w kontakcie, proszę niech zrobi to pa, jota de la vajilla de la madre de la mujer en el mismo lugar en el que se encuentra, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Jeżeli swoją kartę wysyłaliście za pośrednictwem sprzedawcy, upewnijcie się, że wiecie, jak się nazywa.

1. Pierwsze 100 sztuk Pegasos II G4 będzie zarezerwowanych dla obecnych użytkowników Pegasos I G3. Zostaną one rozesłane do osób, które dokonają dopłaty 200 euro i są zarejestrowanymi posiadaczami pakietu SuperBundle oraz MorphOSa 1.4. Zostaną dostarczone im informacje w jaki sposób mają dokonać zwrotu Pegasosa I. Dodatkowa opłata 35 euro pokryje koszty dostarczenia sprzętu, jak również zwrotu sprzętu. Jeżeli wymiana nastąpi przez dystrybutora opłata wynosi tylko 10 euro. Naszym zdaniem wymiana sprzętu powinna odbyć się wyłącznie przez stronę PegasosPPC przez dystrybutorów lub posiadaczy p. F.

Pozostałe egzemplarze Pegasosa II będą sprzedawane przez nasze punkty dystrybucyjne lub przez stronę PegasosPPC, lecz tylko poprzez kompletnie wypełniony formz rejestracyjny dostarczony do nas PRZED wysyłosk. Jesteśmy zmuszeni to zrobić, aby ułatwić i udogodnić actualizar SuperBundle i MorphOSa. Przed premier Pegasos II, pakiet SuperBundle zostanie powiększony dwukrotnie. Do tego czasu musimy mieć pewność, że nasz system księgowy jest poprawny i właściwie zarządzany.

Z tego etapu produkcji zaoferujemy 50 sztuk Pegasos II G4 y 300 sztuk Pegasos II G3. Cena wynosić będzie 299 euro za G3 i 499 euro za G4. Cen u dystrybutorów będą ustalane indywidualnie w zależności od przeszłej współpracy Genesi i dystrybutora. Nasze preferencje są naszą opcją. Do niektórych podejdziemy bardziej wyrozumiale niż do innych. Para obtener información sobre cómo funciona y cómo funciona, haga clic aquí para leer y escribir artículos de texto y comentarios sobre temas de interés y de forma gratuita.

Ten etap produkcji będzie ostatnim z cyklu produkcji "Domowych". Po nim wszystkie rodzaje sprzedaży będą odbywać się poprzez witrynę PegasosPPC i skupią się na bardziej rozległym rynku. Dystrybutorzy otrzymają specjalne konta i witryny internetowe. Pierwsza komercyjna produkcja obejmie 5000 sztuk. Rozpocznie się zaraz po tym, gdy będziemy usatysfakcjonowani z tego co obecne i gotowi na "wielki czas". Dla przykładu, dodamy AmiTCP / IP do MorphOSa.

banner