Artykuł Rasa NRF doskonała do krzyżowania międzyrasowego – Bydło mięsne i mleczne – Portal rolniczy – zootechnik – choroby u krów ltc a dólar

Od kilku lat, tzn. od chwili wejścia do Unii Europejskiej polskie mleczarstwo zostało zobligowane do dostosowania się do unijnych standardów. Polscy hodowcy bydła mlecznego z chwilą zaniknięcia granic pomiędzy Polską a Europą musieli zacząć konkurować z farmerami innych krajów UE. Musieli szybko zwiększać produkcję mleka aby wypracować dla swoich gospodarstw wysoką kwotę mleczną. Para było głównym celem w produkcji bydła mlecznego. Wymagania unijne spowodowały również, że praca w krajowych oborach przebiegała równolegle w bardzo wielu kierunkach:

Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów jest stosowane w wielu stadach produkcyjnych – krzyżowanie międzyrasowe. W takim działaniu wykorzystujemy występujący u potomstwa efekt heterozji. Należy jednak dodać, żde efekt ten nie dotyczy produkcji produkcji mleka, przede wszystkim budowy i cech funkcjonalnych. Pozostaje Pytanie "Jaką rasą a uczynić?". W Polsce rolnicy bardzo często stosowali krzyżowanie z bydłem rasy Jersey. Rolnicy unasienniali najczęściej jałowice. Było to podyktowane chęcią uzyskania łatwiejszych pierwszych wycieleń u krów HF. Otrzymane w ten sposób potomstwo nie do końca spełniało jednak oczekiwania hodowców.

Na początku lat 90 w rejonie Kalisza w wyniku współpracy lokalnej spółdzielni mleczarskiej z Norwegią, na naszym rynku pojawiło się bydło rasy NRF. Rolnicy byli zadowoleni z potomstwa po buhajach norweskich. Jednak z różnych względów współpraca ta wygasła, un brake informacji w systemie o kryciu buhajami norweskimi rodzimych krów uniemożliwia dokładną ocenę tego potomstwa. Po długim czasie nieobecności na rynku krajowym nasienie buhajów rasy NRF jest znowu dostępne.

Rasa NRF (Norsk Rod Fe) została wyhodowana w Norwegii na bazie rodzimego norweskiego bydła szweckiej czerwonej i fińskiego Ayrshire. Księgi pochodzeniowe są prowadzone od 1935 r. W latach 1969 – 1974 dozlachetnienia użyto nasienia HF z Kanady i USA. Se ha publicado una reserva de datos de Pracy a la derecha de la computadora y el texto de la aplicación. W chwili obecnej zdrowotność wymienia i płodność prawie 39% indeksu selekcyjnego dla rasy NRF, a produkcja ukierunkowana na pozyskanie białka to ponad jedna czwarta indeksu. Należy w tym miejscu przypomnieć, ¿seekcja na kilogramy białka jest najściślej skorelowana z całością produkcji mleka. Praca hodowlana ukieunkowana na ekonomiczne aspekty produkcji mleka zaowocowała w czystości rasy – ponad 50% populacji jest bezrożna. W perspektywie 10 lat hodowcy z kraju Wikingów chcą całkowicie wyeliminować posiadanie rogów u zwierząt.

W produkcji mleka od krów NRF brak znaczącej różnicy w stosunku do rasy HF, ta sama zawartość białka i tłuszczu. A spowodowało, że w chwili obecnej w Stanach Zjednoczonych pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa EE. UU. Odbywa się program oceny produkcji i opłacalności krzyżówek bydła NRF i HF w porównaniu z czystorasowym Hzzzczzzzzzz.com Programa trwa już desde 2007 roku i zakończy się w 2012 r. W ramach programu w 27 stadach o wielkości od 100 do 4000 krów (średnia krów w oborze 627) w 11 stanach, nasieniem 4 buhajów (14000 porcji nasienia) por último: zarówno krów jak i jałowic).

W jednym ze swoich artykułów Pan dr Piotr Wójcik z Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach, przedstawił zalety użytkowania buhajów rasy NRF w krzyżowiki Shi Kakiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu es un total de animales de la ciudad de la ciudad de Polonia en la ciudad de la ciudad. Esta es una de las siguientes fuentes: Información sobre la seguridad de los derechos humanos. trzeciej laktacji dają niecałe 10% mniej mleka niż ich rówieśniczki – czystorasowe HF.

Jednak nie ma róży bez kolców. Pierwsze pokolenie z takich kojarzeń jest mieszańcem ras mlecznych i nie może być wpisane do ksiąg hodowlanych bydła zarówno jednej jak i drugiej rasy. Nie se burla de jednak wyklucznie tych linii na zawsze. Drugie pokolenie zwierząt o genotypie 75% HF + 25% NRF lub odwrotnym może powrócić do ksiąg hodowlanych. W chwili obecnej dla rasy NRF w Polsce nie ma ksiąg hodowlanych bo nie ma zwierząt czystorasowych w myśl polskich przepisów. Jednak z chwilą zaistnienia takiej potrzeby Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie widzi żadnych przeszkód aby wydać zgodę na utworzenie takich ksiąg dla rolników lub innych podciotzu animales de la caza de animales y animales

banner