. Antychryst i wojsko niebiańskie etchannel etconfiguration guard

(21) A kozioł, a król grecki, a wielki róg, który jest między jego oczami, a król pierwszy" – Daniela 8: 20-21 – zwroty "królowie Medii i Persji" yo "król grecki" jak wiele wskazuje to demoniczni władcy, ci sami którzy opisani są w 10 rozdziale księgi Daniela – m.in ten p. Baran oznacza króla Greckiego ale i róg między jego oczami oznacza króla – jeśli uznamy pierwszego króla za demona a róg za ziemskiego władcę a nie ma tu nic sprzecznego, dziwnego. Jeśli jest król, królowie to i musi być królestwo automatycznie, więc w obrazie np kozła również wg mnie zawiera się królestwo. Pod postacią zwierząt – zawierają się tak królowie jak i królestwa np: Daniela 7:17 – król a Daniela 7:23 królestwo, podobnie jest w Objawieniu Jana rozdział 13 – rozdział 17.

Media, Persja, Grecja nie oznaczają starożytnych państw – tamte co najwyżej były tylko cieniem przyszłości. Dany obszar, dane państwo obecnie nie musi się nazywać Medią, Persją Czy Grecją – raczej chodzi o zaznaczenie pewnego ogólnego regionu, kierunku geograficznego. Biblia Często posługuje się nazwami regionalnymi ale w odniesieniu

Więc możliwe że np Król Grecji oznacza Europ a ona dziś jest coraz mocniej zjednoczona a w przyszłości może będzie a jedno państwo federalne. Media i Persja to również może jakaś azjatycka unia albo układ Rosji i Chin, albo Rosji i Iranu. Czas to pokaże, wojna między baranem i kozłem jest opisana dosyć szczegółowo moim zdaniem, región de tak Elam, okolice Suzy czy rzeki Ulai są moim zdaniem ważnymi szczegółami. Kraina Elam, miasto Suza i rzeka Ulai (prawdopodobnie rzeka Karkheh) znajdują się obecnie na terenie Iranu, dokładnie w południowo-zachodnim Iranie, niedaleko granicy z Iraqi. Jeśli mam rację że Elam, Suza i Ulai a celowo podane szczegóły a gdy nadejdzie ta opisywana wojna będzie można ją rozpoznać jako spełnienie proroctwa.

" na podziw [PALA] będzie wytracał" – "na podziw" a hebrajskie słowo "PALA" – fuerte 6381 – oznacza coś cudownego, być niezwykłym, być cudownym, być nadzwyczajnym. Występuje np w odniesieniu do cudownych, niezwykłych czynów Pana Jezusa gdy wyprowadzał Izraelitów z Egiptu i gdy ich prowadził przez pustynię. " Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami [PALA] moimi, których dokonam pośród nich, fue un potem wypuści" -2 Mojżeszowa 3:20

Jak można mówić że 8 rozdział księgi Daniela odnosi się starożytności, czy jakiś Antioch Epifanes czy ktoś inny ze starożytności wyrósł aż do wojska niebieskiego ?? i zrzucił kogoś z tego wojska na ziemię i podeptał ?? to niemożliwe dla śmiertelnika ale jeśli antychryst ma być opętany przez potężnego demona a najwidoczniej jest to możliwe, skoro księga Daniela o tym mówi. [zwierzę wychodzące z otchłani – ícono de la brecha 7: 8 a la parte superior de la brigada, a la izquierda a la izquierda, a la derecha, a la última hora de la última hora a la última hora de la última hora a la última hora.

"Wojsko niebieskie" nigdy nie odnosi się do ludzi ale zawsze do aniołów Bożych albo do ciał niebieskich jak gwiazdy, planety ale nigdy nie odnosi się do ludzi. Daniel 8:10 jak i cały rozdział moim zdaniem wyraźnie pokazują, że mowa jest o czasach ostatecznych. Szkoda, że ​​większość chrześcijan na dziś dzień nie widzi tego albo zostało wprowadzonych w błąd i wierzy, że mowa tu o starożytności. O starożytnej Persji czy Grecji mowa jest w księdze Daniela ale w 11 rozdziale w wersetach np 1-4.

Jak wiele wskazuje tzumaczenia bibliotecado o germinado de un búfalo, gañón, gnędne, gnędne, gnędne, gnędne, y mucho más. Daniela 12:11, Ewangelia Mateusza 24:15, Marka 13:14, Objawienie Jana 11: 1-2.

, Co hacer "wojska niebieskiego / niebiańskiego" Czy "zastępów niebieskich / niebiańskich" to tu są dowody że nigdy nie odnoszą się te słowa do ludzi: 5 Mojżeszowa 4:19, 5 Mojżeszowa 17: 3, 1 Królewska 22:19, 2 Królewska 17:16, 2 Krl 21: 3,5 2 Krl 23: 4 -5, 2 Kronik 18:18, 2 Krn 33: 3,5, Nehemiasza 9: 6, Izajasza 34: 4, Jeremiasza 8: 2, Jer 19:13, Jer 33:22, Sofoniasza 1: 5

Szczegółowo w ósmy rozdział księgi Daniela nie mogę się zagłębić bo brak mi poznania jak i innym ale w swoim czasie. " Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom" – Księga Amosa 3: 7 Biblia Warszawska

banner