Aktualność Deklaracje marketingowe dla sektora kosmetycznego – co nowego w latach 2018 i 2019 litecoin minería software nvidia

Ustawa o produktach kosmetycznych, w której zawarte zostały Nowe obowiązki dla przedsiębiorców oraz Wysokie kary finansowe za uchybienia wynikające z nieprzestrzegania przepisów wejdzie w życie zapewne jeszcze w roku 2018. 1 lipca 2019 roku wejdą natomiast w życie załączniki III i IV Dokumentu Technicznego Komisji Europejskiej w sprawie oświadczeń dotyczących produktów kosmetycznych. Wprowadzają one nowe elementy w ocenie poprawności stosowania deklaracji ‘” libre de ”i„ hipoalergiczny ”. Dokument Techniczny nie jest wprawdzie prawnie wiążący, ale postępowanie zgodnie z jego zaleceniami rekomendują Cosmetics Europe oraz Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Liczne grono ekspertów i blisko 100 przedstawicieli branży kosmetycznej spotkało się 6 czerwca 2018 roku w podczas Hotelu InterContinental Konferencji i warsztatów “Deklaracje marketingowe dla sektora kosmetycznego – co Nowego w latach 2018 i 2019?”. Para obtener información sobre cómo hacer ejercicio con Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w cyklu „Legislacja da biznesu”. Wydarzenie to patronatem merytorycznym objęło Cosmetics Europe, a jego gościem specjalnym była Manuela Coroama – ekspert reprezentujący Cosmetics Europe w rozmowach z Komisją Europejską.

– Dbaliśmy o to, by jej kształt, pozwalając zrealizować cele ustawodawcy, był możliwie korzystny dla przedsiębiorców. Zdecydowana większość postulatów, które zgłosiliśmy w imieniu firm członkowskich Stowarzyszenia, została w toku konsultackkkukkukkukkukkukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukzukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukkukkowkzukdowana dy ę to to to to to to to to to to to to to to

– Zapewniam, że do czasu wejścia w życie, ustawa będzie jeszcze niejednokrotnie przedmiotem dyskusji podczas bezpłatnych warsztatów legislacyjnych – spotkań Grupy Roboczzej dc. Kosmetyków, które organizujemy dla członków Stowarzyszenia – mówi dr Anna Oborska, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

– Wzmożone zainteresowanie deklaracjami marketingowymi obserwujemy już od roku 2015, kiedy to Komisja Europejska zwróciła się do pa extz iva w Komisja pracowała wówczas nad sprawozdaniem dla PE i Rady Europy. Władze przeprowadziły wiele inspekcji. Ocasional zasad samoregulacji stosowanych w reklamie kosmetyków przeprowadziła także EASA. Raport, który został opublikowany był dla przemysłu przychylny, jednakże wskazał dwa obszary do dalszych działań – a deklaracje "libre de" yo "hipoalergiczny ”- mówi Manuela Coroama, ekspert Cosmetics Europe.

Manuela Coroama, w imieniu Cosmetics Europe, zwróciła się do uczestników konferencji o uważne stosowanie zaleceń Dokumentu Technicznego. Podkreśliła, że ​​choć nie jest on prawnie wiążący, to będzie punktem odniesienia dla władł i organów kontrolnych wielu państw członkowskich Unii Europejskiej. Takiej rekomendacji i zachęty udziela także Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Zbigniew Gajewski – dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rota Reklamy Przychylna ocena i korzystny dla przemysłu kształt raportu były w dużej mierze efektem działań samoregulacyjnych, które z sukcesem wdraża od lat branża kosmetyczna.

banner