Admin. Mis experiencias digitales.

Samo urządzenie zbudowane jest solidnie i wydaje się być trwałe przy montażu na zewnątrz. Información de contacto con las especificaciones de la temperatura del producto a -30 ° C y 70 ° C, Przy wilgotności 95%. Materiał obudowy jest odporny na działanie promieniowania UV W dolnej części znajduje się ściągana osłona, pod którą kryją się dwa złącza Ethernet: Main (LAN1), Secondary (LAN2) oraz przycisk.

Fabrycznie urządzenie przystosowane jest do montażu na maszcie o przekroju okrągłym. Montaż przeprowadzamy przy użyciu załączonych w zestawie opasek zaciskowych. W moim przypadku takie rozwiązanie powinno było wystarczyć, ale z uwagi na rziżnicę poziomów zdecydowałem się na zakup dedykowanych uchwytów pozwalajłcych na łatwiejsq ze ze Uchwyt posiada przegub kulowy dający dość dużą swobodę w manipulowaniu właściwym ukierunkowaniem urządzenia. W czasie instalacji należy zwrócić uwagę na wzajemną widoczność urządzeń (wszelkie przeszkody negatywnie wpływają na stabilność łącza radiowego) oraz właściwe ukierunkowanieie. Dobrze ustawione anteny a 90% sukcesu. Dokładną regulację można przeprowadzić finalnie po zestawieniu połączenia w czym pomocne będą diody znajdujące się na urządzeniu. Podłączenie.

Nanostation zasilane jest poprzez PoE, więc wystarczy jeden kabel Ethernet aby uzyskać połączenie z urządzeniem i dostarczyć mu zasilanie. Adaptador PoE łączymy po stronie LAN do switcha lub routera a po stronie PoE do Nanostation do złącza LAN0. Połączenia szyjemy klasycznym kablem Ethernet “na wprost”. Oczywistością jest, ¿adaptador PoE nie nadaje się do montażu na zewnątrz – tak dla jasności. Dla zapewnienia właściwej ochrony urządzenia i adaptera PoE połączenie pomiędzy Nanostation a adapterem bezwzględnie musi być zrealizowane ekranizanyane la levadura a mano en cada una de las partes de las partes de la máquina: fr. Dodatkowo w konfiguracji urządzenia możemy „przepuścić” PoE na drugi port Ethernet, dzięki czemu możemy podłączyć dla przykładu dodatkową kamerę IP z PoE do tego samego Nanostation. Konfiguracja – opis na przykładzie mostu radiowego

Dostęp do urządzenia uzyskujemy przez dowolną przeglądarkę stron web. Wspomniany wcześniej adres fabryczny a 192.168.1.20 oczywiście urządzenie z którego chcemy się podłączyć musi znajdować się w ww same samej podsieci. Po podaniu poświadczeń (ubnt / ubnt) zostajemy poproszeni o wskazanie kraju w którym urządzenie będzie pracowało. Wybór determinuje dostęp do odpowiednich kanałów oraz właściwą moc urządzenia (wg norm lokalnych), więc właściwe wskazanie kraju pozwoli nam spokojnie spać, oraz jęzzka w jakzyan kczam chaciey chacyyyyyykzkoyzkoyzkzacyzkzoyzkzkoyzkzkoyzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkvz Dodatkowo na ekranie logowania wymagane jest zaakceptowanie warunków użytkowania. Podczas kolejnych logowań opcje te nie zostaną wyświetlone ponownie. Po zalogowaniu pojawi się ekran konfiguracyjny z zakładkami.

Kolejnym elementem do zmiany jest nadanie właściwych adresów dla urządzeń w sieci. Potrzebujemy do tego dwóch wolnych adresów IPv4. Właściwe dane podajemy w zakładce [NETWORK] w polach [Dirección IP], [Netmask], [Gateway IP]. Pozostałe opcje pozostawiamy w spokoju na domyślnych wartościach jak na poniższym obrazku, przy czym zwracamy szczególną uwagę na wartość parametru [Modo de red] aby była ustawiona na „Bridge”.

Po zakończeniu edycji – wprowadzeniu właściwych danych wciskamy przycisk [Cambiar] aw konsekwencji w górnej części okna pojawi się polo, w ktorým możemy wpisaną konfigurację przetestować, zapisać lub anulować zmianyPrzy wyborze opcji [Test] zmiany wprowadzane SA ¿konfiguracji tymczasowej, która ulega nadpisaniu przy restarcie urządzenia przez konfigurację globalną. Powala to na odzyskanie dostępu do urządzenia po wprowadzeniu niewłaściwej wartości jakiegoś parametru – w sposób prosty restartując urządzenie. [Aplicar] wprowadza zmiany do konfiguracji globalnej.

banner