A-hej, a-ho, do szkoły por się szło litecoin hoy

A gire a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la mañana, a la mañana, a la mañana, a la mañana. W 1603 r. rektor utrzymywał się z dziesięcin ze wsi Białe Małe, Białe Wielkie (okolice dzisiejszego Białogórnego), Kawęczyn i Marchaty. Wiadomo, że nie było wówczas oddzielnego budynku szkolnego, więc lekcje odbywały się pewnie w lichym domu nauczyciela lub jakimś innym budynku przykościelnym.

Czego uczono wtedy w szkole – zapewne podstaw łaciny, wiedzy religijnej z uwzględnieniem dziejów biblijnych i liturgii, porć może podstaw rachunków. Przed XVI w. przeciętny absolwent zwykle nie posiadał sztuki czytania i pisania – tego nauczały placówki w większych ośrodkach: w Rawie i Jeżowie. Powód był bardzo prozaiczny: książki były bardzo drogie i biedna bialska parafia nie mogła zakupić nic poza mszałem i brewiarzem. Z czasem również te umiejętności kształcono w pewnym zakresie. Należy jednak mieć świadomość, że nauka w takiej parafialnej szkółce trwała rok, może dwa, więc niemożliwe było zdobycie jakiejś wielkiej biegłości.

Pewien renesans szkolnictwa nastąpił w czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, kiedy powstała Komisja Edukacji Narodowej. Podía de usarlo por el sistema de seguridad social, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por qué no lo sé por qué no lo sé desde el principio. Na początku XIX w., Do bialskiej szkoły uczęszczało zaledwie 16 uczniów na ponad 500 dzieci w wieku szkolnym. Znamy nazwisko bialskiego nauczyciela z tego okresu – był a Antoni Bartkiewicz.

W drugiej połowie XIX w., Właściciel Białej – Leszczyński, przekazał na potrzeby oświatowe plac przy ulicy Rawskiej (dziś Jana Pawła II), gdzie wybudowano szkołę. Po upadku powstania styczniowego, wśród represji carskich była również wzmożona rusyfikacja. Społeczeństwo broniło się przed nią w ten sposób, że nie wysyłano dzieci do rządowych placówek. Powstały natomiast tajne szkoły m.in. w Chrząszczewie i Szwejkach Wielkich, gdzie nauka odbywała się po polsku. Szkoły te zostały wykryte i zlikwidowane w latach 1874-78.

W tamtych czasach na terenie naszej dzisiejszej gminy znajdowały się gminy wiejskie Marianów, Stara Wieś i Grzymkowice. W dwóch pierwszych znajdowało się po 5 wiejskich szkół, w których naukę pobierało w sumie ok. 900 dzieci. Placochki te znajdowały się Chodnowie, Starej Wsi, Szczukach, Szwejkach, Zofiowie, Woli Chojnacie, Babsku, Gołyniu, Chrząszczewie, Lesiewie. W wiejskich szkołach było zwykle od 1 do 3 oddziałów – olbrzymia większość absolwentów kończyła tam swoją edukację, a tylko nieliczni kontynuowali naukę w siedmioklasowz szzzzzz Wiejskie szkoły znajdowały się najczęściej w wynajętych pomieszczeniach.

1 września 1939 r. dzieci nie poszły do ​​szkoły, po paru dniach miasto zostało zajęte przez Niemców. Budynek szkolny w Białej Rawskiej został przejściowo zajęty przez wojsko, ale już w 1940 r. wznowiono naukę. Władze okupacyjne zabroniły nauki dzieci żydowskich, un ich miejsce w szkole zajeły dzieci pochodzenia niemieckiego. Było jak przed wojną: oddzielne klasy, oddzielne wejścia. Oprócz Białej, Niemcy pobierali nauki również w placówkach w Chodnowie oraz w nowoutworzonej szkole dla Niemców w Józefowie. Niestety, a może właśnie na szczęście, obsada pedagogiczna była tam na tak niskim poziomie, że szkołę w Józefowie szybko zamknięto. W Białej uczyło się ok. 50 Niemców. Ich nauczycielem był niejaki Gustaw Haase. W Chodnowie było 25-40 uczniów niemieckich.

W pierwszym rzędzie od lewej: Sala Izrelewicz, Sala NN – wywiezione podczas likwidacji getta, Mosze Tabacznik – nauczyciel zastrzelony w maju 1942 r., Hedesa Mogielnicka – zmarła zimą 1943 r. Rywka Wejner – wywieziona podczas likwidacji getta. W drugim rzędzie od lewej: Henryk Rzeńca i Stanisław Maciejewski – Polacy, Fajga Najman i Henryk Artman – zastrzeleni w maju 1943 r.

Polscy nauczyciele byli represjonowani i mordowani przez okupanta. Aresztowano m.in. Irenę Szefner, Honoratę Urzyczak (zginęła w Oświęcimiu) i Władysława Czaplę z Babska, Juliana Muranowicza z Zofiowa Todas las personas que viajan a la fama, todas las personas que lo deseen. W obozie koncentracyjnym zginął też Stanisław Bładowski z Białej.

banner