3 Kluczowe- Fale Elliota, cykl życia produktu i (czytaj więcej) como funciona o investimento em bitcoin

Ruchy te powodują poruszanie się w poszczególnych falach (impuls i korekta- wyglądają jak fale, stąd nazwa fale Elliota). Jak na załączonych diagramach, ruch w jednym kierunku składa się z 5 fal (3 impulsywne i 2 korekty), po całej sekwencji następuję głęboka korekta całego ruchu tzw. A B C. Każda fala składa się z całej sekwencji tylko, że w w mniejszym okresie czasu. Jeśli na przykład w branży trwa przez rok trend wzrostowy, a nie jest to jeden ruch ciągły w górę tylko składa się en z mniejszych ruchów, a właściwie Całej sekwencji. 1-2-3-4-5-A-B-C rys. poniżej obrazujący fale Elliota i ich strukturę:

Od strony psychologicznej wygląda to tak … Na początku, gdy cena jest wystarczająco niska, wzbudza to zainteresowanie pewnych inwestorów. Fale Elliota zaczynają się od pewnej grupy ludzi. Przekonani o tym, że cena jest dosyć niska, kupują (fala 1). Po okresie zakupów, gdy cena urosła, cześć z nich zaczyna sprzedawać, żeby zgarnąć oczywisty zysk (korekta, fala -2). Kiedy cena lekko spadła, wyczuwają oni dodatkową okazję do kupna i sprzedaży w przyszłości z jeszcze większym zyskiem. Za nimi dołączają się już inne osoby tzw. tłum (fala 3). Zaczyna siu euforia, wszyscy kupują i namawiają nawet swoich znajomych do kupna (przykłady – dotcom, złoto i ámbar oro, bitcoin i inne). Cena jest już bardzo wysoka i inwestorzy nie widzą tutaj już zbyt dużego potencjału, więc zaczynają wycofywać duży kapitał. Cena dla nich jest zbyt wygórowana. Tworzy się kolejna korekta (fala 4). Desde el principio hasta el final, haga clic en la página de inicio de la página de inicio, haga clic en la dirección de la página de inicio de sesión. Doświadczeni cały czas sprzedają, w ręce tłumu, który z chęcią kupuje (fala 5). Tylko, że gdy mali gracze kupili od dużych a sami nie mają już komu sprzedać. Zostają więc z drogą inwestycją, której nie mają już komu sprzedać i rynek się załamuje (fale korekty -duża korekta ABC).

Po wszystkim jeśli produkt, usługa, akcje, czy inne były godne zaufania i cały czas utrzymują wartość to cały cykl zaczyna się od początku. Po korekcie cena jest niska, co wzbudza zainteresowanie doświadczonych inwestorów i zarazem strach u osób które kupowały na szczycie i poniosły stratę, bo boji sinow znowu kupić z chrji iqi ca ca Z drugiej strony jeśli produkt, akcje firmy czy usługi były słabej jakości, lub wprowadzono nową technologię, a ta przestaje być użyteczna, to korekta prowadzi do wymarcia i firma upada, alíbeq ę

Cykl życia produktu opisuje okres czasu, w którym produkt jest opracowywany, wprowadzany na rynek i ostatecznie usuwany z rynku. Cykl podzielony jest na cztery etapy: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość i spadek. Idea cyklu życia produktu jest wykorzystywana w marketingu do decydowania, kiedy należy reklamować, obniżać ceny, poznawać nowe rynki lub tworzyć nowe opakowania.

Faza wprowadzenia – Ten etap cyklu życia produktu może być najdroższy dla firmy wprowadzającej nowy produkt. Wielkość rynku produktu jest niewielka, co oznacza, że ​​sprzedaż jest mała, chociaż będą się one zwiększać. Z drugiej strony, koszty takich rzeczy, jak badania i rozwój, testy konsumenckie i marketing potrzebny do uruchomienia produktu mogą być bardzo wysokie, zwłaszcza jeśli jest to sektor konkurencyjny. Aby w pełni zrozumieć ten etap cyklu życia produktu i etap dojrzałości, dokładnie przestudiuj ten wpis: Strategia wprowadzania innowacyjności- błękitnego oceanu

Faza wzrostu- Etap wzrostu charakteryzuje się zazwyczaj silnym wzrostem sprzedaży i zysków, a ponieważ firma może zacząć czerpać czerpać korzyści z korzyści skali w produkcji, wzrosn ż ż Dzięki temu firmy mogą inwestować więcej pieniędzy w działania promocyjne, aby zmaksymalizować potencjał tego etapu wzrostu cyklu życia produktu i przedsiębiorstwa.

Faza dojrzałości-W fazie dojrzałości cykl życia produktu osiąga swoje apogeum. Para co wytwarzamy jest dobrze znane i ustabilizowane, una producción de celem jest utrzymanie udziału w rynku, który zgromadzili. Haga una broma a prawdopodobnie najbardziej konkurencyjny czas dla większości produktów, un musyą mądrze inwestować w każdy marketing, który podejmują. Muszą również rozważyć wszelkie modyfikacje lub ulepszenia produktu w procesie produkcyjnym, które mogą zapewnić mu przewagę konkurencyjną.

Faza spadku- W końcu rynek produktu zacznie się kurczyć, a jest tzw. Etap schyłkowy. Cíclico życia produktu kończy się. Koniec ten może wynikać z nasycenia rynku (tj. Wszyscy klienci, którzy mogliby kupić produkt, już go kupili) lub z powodu przejścia na inny typ produktu, albo wyniszczającej konkencenencen. Chociaż spadek ten może być nieunikniony, firmy mogą nadal osiągać zyski, przestawiając się na tańsze metody produkcji i tańsze rynki.

Cíclico życia produktu, czy cykl życia przedsiębiorstwa różni się nieco od teorii fal Elliota, ale ma pewne cechy wspólne. A trzeba zrozumieć a wszystko porusza się falowo, czyli raz w górę, raz w dół. Warto wspomnieć tutaj przypowieść o siedmiu latach urodzaju i dobrobytu, siedmiu latach nieszczęścia i 7 latach przestoju. Co można bardzo łatwo wytłumaczyć, jeśli macie już wiedzę na temat fal i cyklu życia. Dbajcie o to, żeby cykl życia produktu nie był również określony jako cykl życia przedsiębiorstwa. Czyli jeśli dochodowy produkt się skończy, aby uniknąć zamknięcia biznesu musisz mieć inne alternatywy, produkty, czy usługi. Połącz to z konceptem pt. fale Elliota i ciesz się z powodu przewagi nad konkurencją. Będziesz wiedział kiedy wskoczyć do jadącego pociągu, zachować momentum i pracować zawzięcie, a kiedy z rynku powoli uciekać.

banner