25. Rocznica grupy AA – moje-gniezno.pl litecoin price in inr

Przygotowania do utworzenia grupy trwały całą wiosnę 1992 roku a ich uwieńczeniem była świadoma rejestracja grupy 11 czerwca 1992 roku pod nazwą grupa AA "Wolność". Nazwa nie została wybrana przypadkowo, jednogłośnie ustalili ją skazani i nie chodziło tylko o Wolność od nałogu, ale również O Te Wolność w całym tego Słowa znaczeniu czyli związaną z opuszczeniem zakładu karnego, bo Wolność dla osoby jej pozbawionej broma wartością nadrzędną.

Miesiąc czerwiec dla alkoholików jest wyjątkowo ważny, gdyż pierwsza na świecie grupa AA powstała właśnie w czerwcu 1935 roku. Miejscem założenia AA były Stany Zjednoczone. Inicjatorem był makler giełdowy Bill Wilson. Drugim współzałożycielem por el Dr. Bob Smith. Początki były bardzo trudne – wspomina ppłk Anna Rolewska zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie, która jako psycholog uczestniczyła w tworzeniu grupy AA. Wszystkiego musieliśmy się uczyć, wspólnie poznawaliśmy kroki, tradycje, symbol świecy i kręgu. Nie były takie książkowe mityngi a raczej spotkania o charakterze terapeutyczno-wspierającym. Ale pomimo tych niedoskonałości grupa się ukonstytuowała, miała swoją tożsamość, między uczestnikami powstały więzi i wszyscy mieli świadomość, że celem spotkań jest trzeowowśśśka.

Grupa AA "Wolność" współpracuje Intergrupą Wielkopolską, un 1994 roku z terapeutą uzależnień, który na terenie więzienia pomaga osadzonym w trudnej drodze do pełnej trzeźwości. Organizowane są różne wyjazdy promujące zdrowy tryb życia. Bez takich działań trudno byłoby poruszać się po grząskim gruncie wychodzenia z nałogu a skazani z problemem alkoholowym zachowywali por abstynencję, ale absolutnie nie pracowali nad swoim zdrowieniem.

Szczególni goście na spotkaniu to byli skazani, którzy zaczynali trzeźwieć w grupie AA w ZK w Gębarzewie, a tu gusto Ich obecność i świadectwo ich trzeźwości pozwala ier Uzależnienie w swej specyfice jest chorobą, która powstaje latami i tym samym jej leczenie również rozkłada się w czasie. Pacjent chcąc trzeźwieć musi kontynuować swoją pracę w grupie AA, grupie wsparcia, dobrze jeżeli ma kontakt z psychologiem, terapeutą. Ważne jest, aby w zakładzie do którego trafi po odbytej terapii znalazł dla siebie odpowiednią ofertę. Jeżeli nie zwiąże się z ruchem trzeźwościowym, nie będzie kontynuował pracy nad sobą, to są niewielkie szanse na to, że przestanie pić. Bardzo dobrze jest, jeśli jeszcze będąc w więzieniu nawiąże kontakt ze środowiskiem trzeźwościowym ze swojego miejsca zamieszkania. Po wyjściu na skazanego czeka bowiem cała masa problemów i spraw, które najprościej według wyuczonego schematu "zapic". Ma większe szanse aby tak się nie stało, gdy otrzyma wsparcie od wspólnoty. I w tym właśnie tkwi fenomen grupy AA – dodaje ppłk. Anna Rolewska.

Obecnie w Zakładzie Karnym w Gębarzewie funkcjonuje oddział terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu. Udało się to po wielu latach starań, ciężkiej pracy funkcjonariuszy, którzy w fachowy sposób obejmują opieką osoby uzależnione. Skazani mają więc możliwość skorzystania z profesjonalnej terapii stacjonarnej. Oprócz tego w więzieniu prowadzone szzajcia edukacyjne, terapeutyczne oraz program krótkiej interwencji realizowany przez kadrę psychologiczną. Oferta jest w pełni kompleksowa. Każda osoba uzależniona, bądź zagrożona uzależnieniem jeżeli tylko wyraża taką wolę ma możliwość pracy nad sobą i trzeźwego powrotu do społeczeństwa.

banner